Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Senat Univerziteta u Zenici
11. sjednica Senata održana 01.12.2010. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 10/10 sjednice Senata Univerziteta u Zenici.
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima za I i II ciklus studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici u akademskoj 2010/2011.godini. Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
3. Donošenje Odluke o verifikaciji mandata prof.dr.sc. Šefiku Barakoviću, predstavnika Pravnog fakulteta, prof.dr.sc. Ishaku Mešiću, predstavnika Ekonomskog fakulteta, za člana Senata Univerzitet u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović prof.dr.sc. Dževad Zečić
4. Donošenje odluke o izboru:
Pravni fakultet:
a) doc.dr.sc. Almina Dautbegovića u zvanje docenta i za predmet "Penologija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
b) doc.dr.sc. Almina Dautbegovića u zvanje docenta i za predmet "Viktimologija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
Pedagoški fakultet:
c) dr.sc. Anele Hasanagić u zvanje docenta za užu naučnu oblast "Psihologija" na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
d) dr.sc. Alise Mahmutović-Rakovac u zvanje docenta za užu naučnu oblast "BHS jezik". Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
e) mr.sc. Amine Pehlić u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast "BHS jezik" na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: doc.dr.s. Hazema Ništović
f) Donošenje Odluke o produženju perioda za izbor saradnika u zvanje asistenta za predmete "Numerička matematika I", Numerička matematika II" i "Numerička matematika III" Safetu Hamedoviću,dipl.matematičaru. Izvjestilac:doc.dr.sc. Dževad Burgić
Mašinski fakultet:
g) doc.dr.sc. Mustafe Imamovića u zvanje vanrednog profesora za nastavne predmete "Metalurške mašine", "Metalurške tehnologije" i "Inženjering pouzdanosti". Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
h) doc.dr.sc. Mustafe Imamovića u zvanje vanrednog profesora za nastavni predmet "Dizajn komponenti, sklopova i mehanizama". Izvjestilac: prof.dr.sc. Senad Balić
i) dr.sc. Izeta Džananovića u zvanje docenta za naučnu oblast "Elektrotehnika". Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović
j) mr.sc. Josipa Kačmarčika u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Mehanike". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
Zdravstveni fakultet:
k) doc.dr.sc. Selme Uzunović-Kamberović u zvanje vanrednog profesora za nastavni predmet "Mikrobiologija i parazitologija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Boriša Hrabač
l) Doc.dr.sc. Lejle Ibrahimagić-Šeper u zvanje vanrednog profesora za nastavne predmete "Principi zdravstvene njege s historijom" i "Promocija zdravlja i prevencija sa medicinskom etikom". Izvjestilac: prof.dr.sc. Boriša Hrabač
Fakultet za metalurgiju i materijale:
m) doc.dr.sc. Aide Mahmutović u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast "Proizvodnja i prerada željeznih materijala". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
5. Doktorati nauka
Mašinski fakultet:
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Behara Alića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Uticaj dodavanja dušika u zaštitni plin na osobine zavarenih spojeva austenitnih nehrđajućih čelika u procesu tig zavarivanja" i davanja saglasnosti za imenovanje mentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sead Pašić
Pedagoški fakultet:
b) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Nusrete Kepeš pod naslovom "Identifikacija i etiologija društveno neprihvatljivih oblika ponašanja kod učenika osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta". Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
Pravni fakultet:
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Nezira Pivića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Uloga i postupanje tužioca u krivičnom postupku". Izvjestilac: doc.dr.sc. Adnan Duraković
6. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Pravnom, Pedagoškom, Zdravstvenom i Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović prof.dr.sc. Refik Ćatić prof.dr.sc. Sahib Muminagić prof.dr.sc. Dževad Zečić
7. Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Pravnom fakultetu objavljenog 18.07.2009.godine. Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
8. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje dr. Lejle Čampara. Izvjestilac: doc.dr.sc. Memnuna Hasanica
9. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Samira Lemeša. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
10. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Mirele Abidović. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
11. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman nastavnika Pedagoškog fakulteta na drugim visokoškolskim ustanovama u skladu sa Statutom Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
12. Donošenje Odluke o dodjeli počasnog doktorata nauka Univerziteta u Zenici po prijedlogu Pravnog, Pedagoškog i Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović, prof.dr.sc. Refik Ćatić, prof.dr.sc. Sahib Muminagić
13. Donošenje Odluke o univerzitetskim izdanjima:
a) rukopis prof.dr.sc. Sabahudina Ekinovića, pod naslovom "Obrada rezanjem, tehnologija, mašine, sistemi, alati i pribori)" prihvati kao univerzitetsko izdanje, uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici.
b) rukopis grupe autora prof.dr.sc. Darke Petkovića, doc.dr.sc. Marinka Aleksića i prof.dr.sc. Petra Stanojevića, pod naslovom "Koncepcije održavanja", prihvati kao univerzitetsko izdanje, uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici.
c) rukopis grupe autora prof.dr.sc. Marina Buble, Dženana Kulovića i Spase Kuzmana, pod naslovom "Due diligence i procjena vrijednosti preduzeća", prihvati kao univerzitetsko izdanje univerzitetskog udžbenika, uz pravo na upotrebnu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici.
d) prijedlog pokretanja procedure izbora novih članova Komisije za izdavačku djelatnost. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
14. Donošenje Odluke o ratifikaciji sporazuma o saradnji sa Univerza V Mariboru, Slovenia. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
15. Donošenje Odluke o ratifikaciji sporazuma o saradnji sa Kore University of Enna Italy. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
16. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
10. sjednica Senata održana 03.11.2010. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 9/10 sjednice Senata Univerziteta u Zenici.
2. Predavanje prof.dr.sc. Borko Sorajić – Procedura za nostrifikaciju inostranih diploma.
3. Donošenje Zaključka o pokretanju postupka izbora predstavnika fakulteta u članstvu Senata Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
4. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o naučno-istraživačkim zvanjima Univerziteta u Zenici (prečišćen tekst). Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
5. Donošenje Odluke o usvajanju Nastavničkog tima za akademsku 2010/2011.godine na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
6. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima za akademsku 2010/2011.godinu na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: doc.dr.sc. Šefik Baraković
7. Donošenje odluke o izboru:
Fakultet za metalurgiju i materijale:
a) doc.dr.sc. Mevlide Operta,dipl.ing. u zvanje vanredni profesor za naučnu oblast "Mineralogija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Rizvanović Pravni fakultet:
b) o izboru v.prof.dr.sc. Halida Kurtovića u zvanje vanredni profesor i za predmete "Finansije i finansijsko pravo" i "Međunarodno finansijsko pravo". Izvjestilac: prof.dr.sc. Hamid Alibašić
c) o izboru doc.dr.sc. Šefika Barakovića u zvanje vanredni profesor za predmete "Metodologija društvenih i pravnih nauka" i "Metodologija naučnog istraživanja". Izvjestilac: prof.dr.sc. Senadin Lavić
d) o izboru dr.sc. Emira Nurkića-Kačapora u zvanje docenta za predmete "Međunarodno javno pravo I" i "Međunarodno javno pravo II". Izvjestilac: doc.dr.sc. Zlatan Meškić
Ekonomski fakultet:
e) o izboru mr.sc. Diane Babić u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Marketing". Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
f) o izboru mr.sc. Đenane Čolaković i mr.sc. Fikreta Brdarevića u zvanje višeg asistenta za predmet "Menadžment neprofitnih organizacija". Izvjestialc: prof.dr.sc. Dževad Zečić
Zdravstveni fakultet:
g) Donošenje Odluke o produženju perioda izbora saradnika u zvanje asistenta za predmet "Anatomija i histologija" as. Hakiji Bečuliću,dr.med.. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
Mašinski fakultet:
h) o izboru mr.sc. Nusreta Imamovića u zvanje viši asistent za naučnu oblast Inženjerska ekologija. Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefket Goletić
8. Doktorati nauka
Fakultet za metalurgiju i materijale:
a) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Raze Sunulahpašić pod naslovom "Optimizacija mehaničkih i strukturnih osobina superegure nimonik 80A namijenjene za rad na povišenim temperaturama u autoindustriji". Izvjestilac:prof.dr.sc. Mirsada Oruč
Mašinski fakultet:
b) Donošenje Odluke o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Ibrahima Plančića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Istraživanje uticajnih parametara na kvalitet metalnih izradaka dobijenih postupkom istosmjernog hladnog rotaciong istiskivanja". Izvjestilac: prof.dr.sc. Himzo Đukić
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Radoja Karadžića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Prilaz unapređenju održavanja vazduhoplova primjenom koncepcije održavanja prema stanju." Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
Pedagoški fakultet:
d) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Rade Stakić i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Razlike između ženske i muške perspektive u odabranim djelima emigrantske književnosti na njemačkom jeziku." Izvjestilac: doc.dr.sc. Memnuna Hasanica
Ekonomski fakultet:
e) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Dubravke Bošnjak i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Suvremeni modeli procjene finansijske pozicije preduzeća i moguća primjena u FBiH". Izvjestilac: doc.dr.sc. Željko Rička
f) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Faruka Unkića i podobnost teme doktorske disertacije pod naslovom "Perspektive razvoja elektronske trgovine u Bosni i Hercegovini" i davanja prethodne saglasnosti na imenovanje mentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Ishak Mešić
9. Donošenje Odluke u izmjenama i dopunama Nastavnog plana i programa za I (prvi) ciklus studija na Odsjeku njemački jezik i književnost na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: doc.dr.sc. Menuna Hasanica
10. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Mašinskom fakultetu i Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević prof.dr.sc. Sahib Muminagić
11. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman nastavnika Pravnog i Ekonomskog fakulteta na drugim visokoškolskim ustanovama u skladu sa Statutom Univerziteta u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
12. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
9. sjednica Senata održana 29.09.2010. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 08/10 sjednice Senata Univerziteta u Zenici.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Senata Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
3. Donošenje Odluke o izboru:
Pravni fakultet:
a) doc.dr.sc. Dževada Drine u zvanje docenta i za predmet "Moderne pravne kodifikacije". Izvjestilac: doc.dr.sc. Šefik Baraković
b) doc.dr.sc. Enesa Bikića u zvanje docenta i za predmete "Obligaciono pravo I", "Obligaciono pravo II", "Pravo privrednih društava" i "Poslovno pravo". Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
4. Doktorati nauka
Ekonomski fakultet:
a) Donošenje Odluke o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom Značaj i primjena mikroprodencione regulative u ocjeni stabilnosti bankarskog sektora u BiH" kandidata mr.sc. Mehmeda Ganića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
b) Donošenje Odluke o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom "Efekti primjene balanced scorecard-a na privredna društva u Bosni i Hercegovini" kandidata mr.sc. Nine Serdarevića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
Fakultet za metalurgiju i materijale:
c) Donošenje Odluke o prihvatanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom "Kvantifikacija uticaja alfa-gama obrazujućih elemenata na mehaničke osobine i pojavu delta ferita kod nehrđajućeg austenitnog čelika nitronic 60" Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Oruč
5. Donošenje Odluke o dodjeli priznanja Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Jovan Sredojević
6. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor prorektora Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima za akademsku 2010/2011. godine Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
8. Donošenje Odluke o usvajanju Nastavničkog tima za I (prvi) ciklus studija akademske 2010/2011. godine na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjetilac: prof.dr.sc. Zuhdija Adilović
9. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor saradnika na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Zuhdija Adilović
10. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
8. sjednica Senata održana 08.09.2010. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 07/10 sjednice Senata Univerziteta u Zenici.
2. Donošenje Odluke o verifikaciji mandata doc.dr.sc. Hajrudinu Skenderu za člana Senata po prijedlogu Zdravstvenog fakulteta Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
3. Donošenje Odluke o početku i trajanju nastave i ispitnim rokovima u akademskoj 2010/2011.godini na Univerzitetu u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
4. Donošenje Odluke o usvajanju Nastavničkog tima I (prvog) ciklusa studija za akademsku 2010/2011. godinu na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: dekan fakuleta
5. Donošenje Odluke o usvajanju Nastavničkog tima II (drugog) ciklusa studija za akademsku 2010/2011.godinu na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: dekan fakulteta
6. Donošenje Odluke o inoviranju Nastavnog plana i programa I (prvog) ciklusa studija na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
7. Donošenje Odluke o visini troškova za kandidate u izradi i odbrani doktorske disertacije na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2010/2011.godini. Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
8. Donošenje Odluke o izboru
Pravni fakultet:
a) Mr.sc. Emine Huseinspahić u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Historija države i prava". Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
Pedagoški fakultet:
b) Donošenje Odluke o produženju perioda izbora saradnika u zvanje asistenta za predmet "Medijska kultura" as. Enesu Praski, dipl.žurnalist. Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
9. Doktorati nauka
Pedagoški fakultet:
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Amine Pehlić i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Jezik Alije Nametka" i davanja saglasnosti na imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
b) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Almira Huskanovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Analiza sposobnosti studenata u shvatanju pojma granične vrijednosti funkcije i njegovog značaja u teoriji matematičke analize". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
10. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za angažman nastavnog osoblja Univerziteta u Zenici na drugim visokoškolskim ustanovama. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
11. Donošenje Odluke o univerzitetskim izdanjima:
a) za rukopis pod nazivom "QMS u BiH- pregled stanja: istraživanje učinaka uvedenog sistema kvaliteta u BH organizacijama: monografija" autora doc.dr.sc. Sabahudina Jašarevića, prihvati kao univerzitetsko izdanje stručne monografije, uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici;
b) za rukopis pod nazivom "RCM – održavanje prema pouzdanosti" grupe autora doc.dr.sc. Marinka Aleksića, prof.dr.sc. Darka Petkovića i prof.dr.sc. Petra Stanojevića, prihvati kao univerzitetsko izdanje knjige, uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
12. Donošenje Odluke o ratifikaciji Memoranduma o razumijevanju između Univerziteta u Beogradu, Srbija i Univerziteta u Zenici, Bosna i Hercegovina. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
13. Donošenje Odluke o ratifikaciji Sporazuma o saradnji sa Univerzitetom u Milanu. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
14. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
7. sjednica Senata održana 14.07.2010. godine
DNEVNI RED:
1.Usvajanje Zapisnika sa 06/10 sjednice Senata Univerziteta u Zenici.
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Nastavnog plana i programa Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
3. Donošenje Odluke o usvajanju izmjena i dopuna Nastavnog programa za i (prvi) ciklus studija na Odsjeku matematika i informatika na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Kemal Subašić
4. Donošenje Odluke o usvajanju Nastavničkog tima I (prvog) ciklusa studija za akademsku 2010/2011. godini na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Mašinskom, Ekonomskom, Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestioci: dekani fakuleta
5. Donošenje Odluke o usvajanju Nastavničkog tima II (drugi) ciklus studija za akademsku 2010/2011. godinu na Fakultetu za metalurgiju i materijale i Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestioci: dekani fakulteta
6. Donošenje Odluke o izboru
Mašinski fakultet:
a) doc.dr.sc. Nedima Hodžića u zvanje vanredni profesor za predmete: "Mehanika fluida" i "Hidraulika i pneumatika". Izvjestilac: prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
b) mr.sc. Denisa Spahića u zvanje viši asistent za predmete: "Tehnička dokumentacija I" i "Tehnička dokumentacija II". Izvjestilac: doc.dr.sc. Amra Talić-Čikmiš
Pravni fakultet:
c) mr.sc. Maše Alijević u zvanje višeg asistenta za predmete: "Teorija države", "Teorija prava", "Ustavno pravo I", "Ustavno pravo II", "Upravno pravo I" i "Upravno pravo II". Izvjestilac: prof. dr. sc. Halil Kurtović
7. Doktorati nauka
Mašinski fakultet:
a) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom "Prilog određivanju termodinamičkih osobina realnih fluida iz brzine prostiranja zvuka" kandidata mr.sc. Envera Đidića Izvjestilac: prof.dr.sc. Nagib Neimarlija
b) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Ibrahima Plančića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Istraživanje uticajnih parametara na kvalitet metalnih izradaka dobijenih postupkom istosmjernog hladnog rotacionog istiskivanja" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
Ekonomski fakultet:
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom "Značaj i primjena mikroprudencione regulative u ocjeni stabilnosti bankarskog sektora u BiH" kandidata mr.sc. Mehmeda Ganića. Izvjetilac:prof.dr.sc. Dževad Zečić
d) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Dušana Lukića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Istraživanje uticaja ženskog liderstva na razavoj menadžmenta u Bosni i Hercegovini". Izvjestilac: doc.dr.sc. Rifet Đogić
Pravni fakultet:
e) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr. sc. Suadina Straščevića i podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom: "SUDSTVO U TUZLI 1882- 1918" i donošenje Odluke o davanju prethodne saglasnosti na imenovanje mentora.
8. Donošenje Odluke o imenovanju šefova katedri na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
9. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Mašinskom, Pedagoškom i Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestioci: dekani fakulteta
10. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o sistemu osiguranja kvaliteta Univerziteta u Zenici (QA Sistem) Izvjestilac: v.as.mr.sc. Ibrahim Plančić
11. Izvještaj Analiza internog sistema osiguranja kvaliteta Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: v.as.mr.sc. Ibrahim Plančić
12. Problematika raspisivanja konkursa u naučna i istraživačka zvanja na Univerzitetu u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
13. Prijedlog Projekta "Infrastrukturno jačanje Univerziteta u Zenici". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
14. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
6. sjednica Senata održana 23.06.2010. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 05/10 sjednice Senata Univerziteta u Zenici.
2. Dopuna tačke Ad.3 sa 5/10 sjednice Senata Univerziteta u Zenici: a) donošenje prijedloga Odluke o visini troškova šklarine za studente strane državljane II (drugog) ciklusa studija-magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2010/2011. godini. Izvjetilac: Mediha Arnaut,dipl.pav.
3. Donošenje Odluke o izmjeni Elaborata o pokretanju studijskog programa:"Socijalni rad u zajednici (omladinski rad u zajednici)". Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
4. Donošenje Odluke o izboru
Pedagoški fakultet:
a) dr.sc. Dževada Burgića u zvanje docenta za predmet "Metodika osnovnih matematičkih pojmova" Izvjestilac: prof.dr.sc. Kemal Subašić
Zdravstveni fakultet:
b) dr.sc. Dubravke Salčić u zvanje docenta za nastavni predmet "Mentalno zdravlje" Izvjestilac: prof.dr.sc. Azra Alajbegović c) mr.sc. Senada Ljuce,dr.med. i mr.sc. Rasima Skomorca,dr.med. u zvanje viši asistent za nastavni predmet "Hirurgija sa njegom". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić Ekonomski fakultet:
d) doc.dr.sc. Ishaka Mešića u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast "Marketing" Izvjetilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
e) doc.dr.sc. Rifeta Đogića u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast "Menadžment i organizacija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
Fakultet za metalurgiju i materijale:
f) doc.dr.sc. Dijane Ćubela u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast "Metalni materijali" Izvjetilac: prof.dr.sc. Fuad Begovac
g) v.as.dr.sc. Hasana Avdušinovića u zvanje docenta za naučnu oblast "Ljevarstvo" Izvjestilac: prof.dr.sc. Ana Beroš
h) as. mr.sc. Omera Beganovića u zvanje viši asistent za naučnu oblast "Plastična prerada metala" Izvjestilac: prof.dr.sc. Faik Uzunović
Islamski pedagoški fakultet:
i) mr.sc. Mevludina Dizdarevića u zvanje višeg asistena na predmetu "Islamska kultura i civilizacija" Izvjestilac: doc.dr.sc. Nusret Isanović
5. Doktorati nauka
Fakultet za metalurgiju i materijale:
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Nevzeta Merdića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Razvoj nove klase portland-kompozitnih cemenata u Tvornici cementa Kakanj" Izvjestilac: prof.dr.sc. Petar Petrovski
b) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Besima Baručije pod naslovom:"Mehanizmi djelovanja aluminijum nitrida na hladnu deformabilnost niskougljeničkog čelika umirenog sa aluminijumom kod sadržaja azota > 70 ppm" Izvjestilac: prof.dr.sc. Faik Uzunović
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Almaide Gigović-Gekić pod naslovom "Kvantifikacija uticaja alfa-gama obrazujućih elemenata na mehaničke osobine i pojavu delta ferita kod nehrđajućeg austenitnog čelika nitronit 60" Izvjestilac: prof.dr.sc. Fuad Begovac
Pedagoški fakultet:
d) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom "Identifikacija i etiologija društveno neprihvatljivih oblika ponašanja kod učenika osnovnošklskog i srednjoškolskog uzrasta" kandidatkinje mr.sc. Nusrete Kepeš. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
e) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Samira Busovače i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Od puritanizma do transcendentalizma:proces oblikovanja američke duhovnosti kao okvira uspostave američke nacionalne književnosti". Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
Ekonomski fakultet:
f) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Hajrudina Hadžidedića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Menadžment inovacija u funkciji poslovne uspješnosti organizacija u turističkoj industriji Bosne i Hercegovine" i davanja saglasnosti na imenovanje mentora. Izvjestilac: doc.dr.sc. Rifet Đogić
g) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Safudina Čengića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Uloga menadžera u procesu privatizacije kompanije cestovnog putničkog saobraćaja u Bosni i Hercegovini i njihov doprinos u postprivatizacijskom razvoju kompanije". Izvjestilac: doc.dr.sc. Rifet Đogić
h) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Almira Alihodžića pod naslovom "Analiza investiranja u vrijednosne papire i kreiranje optimalnog portfolia". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
i) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Nine Serdarevića pod naslovom "Efekti primjene balanced scorecard-a na privredna društva u Bosni i Hercegovine". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
j) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova i podobnosti teme kandidata mr.sc. Arnaut Edina pod radnim naslovom "Uticaj globalizacije turističkog tržišta na razvoj turizma u Bosni i Hercegovini". Izvjestilac: doc.dr.sc. Ishak Mešić
k) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova i podobnosti teme kandidata mr.sc. Faruka Unkića pod radnim naslovom "Perspektive razvoja elektronske trgovine u Bosni i Hercegovini". Izvjestilac: doc.dr.sc. Ishak Mešić
Pravni fakultet:
l) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Sadžada Milanovića i podobnsti teme doktorske disertacije pod naslovom "Krivičnopravni i penološki položaj učinilaca krivičnih djela sa bitno smanjenom uračunljivosti u BiH, sa posebnim osvrtom na FBiH u periodu 2003-2009. godina". Izvjestilac: doc.dr.sc. Almin Dautbegović
m) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Irene Hadžiabdić i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom"Evropski i demokratski standardi i izborni sistem Bosne i Hercegovine". Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
n) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Enisa Omerovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom"Odgovornost država i međunarodnih organizacija za zločine protiv čovječnosti i međunarodnog prava". Izvjestilac: doc.dr.sc. Tarik Haverić
6. Donošenje Odluke o univerzitetskim izdanjima:
a) za rukopis pod nazivom "Diabetes mellitus" grupe autora doc.dr.sc. Salema Alajbegovića, prof.dr.sc. Sahiba Muminagića, doc.dr.sc. Amira Denjalića i prof.dr.sc. Azre Alajbegović,
b) za rukopis pod nazivom "Opeka: od sirovine do gotovog proizvoda" grupe autora doc.dr.sc. Jusufa Durakovića, doc.dr.sc. Marine Jovanović, v.as.mr.sc. Adnana Mujkanovića i Esada Koldžića,dipl.inž. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
7. Utvrđivanje prijedloga Odluke o visini novčane naknade za nagradu rektora i nagradu dekana u 2010/20111. godini na Univerzitetu u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
8. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Pedagoškom, Ekonomskom, Mašinskom, Zdravstvenom, Pravnom i Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestioci: dekani fakulteta
9. Donošenje Odluke o poništenju Konkursa za izbore u zvanja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
10. Donošenje Odluke o ratifikaciji Sporazuma sa "St Kliment Ohridski University" Bitola, Republika Makedonija. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
11. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
5. sjednica Senata održana 26.05.2010. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 04/10 sjednice Senata Univerziteta u Zenici.
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima i Izborne nastavne grupe predmeta za ljetni semestar akademske 2009/2010 godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: doc.dr.sc. Šefik Baraković
3. Donošenje Odluke
a) o visini troškova školarine i drugih usluga za studente I (prvog) ciklusa studija-dodiplomski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2010/2011. godini,
b) o visini troškova školarine i drugih usluga za studente II (drugog) ciklusa studija-magistarski studij na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2010/2011.godini,
c) o visini troškova školarine za studente strane državljane u akademskoj 2010/2011.godini,
d) o visini troškova za kandidate u izradi i odbrani doktorske disertacije na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 201/2011.godini. Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
4. Donošenje Odluke o izboru
Pravni fakultet:
a) doc.dr.sc. Adnana Durakovića u zvanje docenta za predmet "Međunarodno krivično pravo" Izvjestilac: doc.dr.sc. Almin Dautbegović
b) mr.sc. Nezira Pivića u zvanje višeg asistenta za užu naučnu oblast "krivično pravo". Izvjestilac: doc.dr.sc. Adnan Duraković
c) Donošenje Odluke o produženju perioda izbora saradnika u zvanje asistenta za naučnu oblast "Građansko pravo" mr.sc. Melihi Frndić-Imamović. Izvjestilac: doc.dr.sc. Zlatan Meškić
d) Donošenje Odluke o produženju perioda izbora saradnika u zvanje asistenta za naučnu oblast "Građansko pravo" Aidi Mulalić,dipl.prav. i Ivani Grubešić,dipl.prav. Izvjestilac: doc.dr.sc. Zlatan Meškić
e) Donošenje Odluke o produženju perioda izbora saradnika u zvanje asistenta za naučnu oblast "Krivično pravo" mr.sc. Maji Sahadžić. Izvjestilac: doc.dr.sc. Adnan Duraković
Pedagoški fakultet:
f) Donošenje Odluke o produženju perioda izbora saradnika u zvanje asistenta za predmet "Diferencijalna geometrija" Adaleti Bedak-Tahirović,prof.matematike. Izvjestilac: prof.dr.sc. Kemal Subašić
g) Donošenje Odluke o produženju perioda izbora saradnika u zvanje asistenta za predmet "Metodika nastave matematike" Naidi Bikić,dipl.prof.matematike Izvjestilac: prof.dr.sc. Kemal Subašić
5. Doktorati nauka
Ekonomski fakultet:
a) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom "Analiza investiranja u vrijednosne papire i kreiranje optimalnog portfolia" kandidata mr.sc. Almira Alihodžića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
Pedagoški fakultet:
b) Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na imenovanje komentora doc.dr.sc. Nadire Aljović pri izradi doktorske disertacije kandidata mr.sc. Nebojše Vasića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Amine Pehlić i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Jezik Alije Nametka". Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Matthiasa Carsten Kübler. Izvjestilac:doc.dr.sc. Halil Gutošić
7. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Sedina Duranovića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
8. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Ekonomskom i Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestioci: dekani fakulteta
9. Informacija po Zaključku Senata broj:01-108-017-1505/10 od 31.03.2010.godine. Izvjestilac: v.as.mr.sc. Ibrahim Plančić
10. Informacija po Zaključku Senata broj:01-108-017-1501/10 od 31.03.2010.godine. Izvjestilac: v.as.mr.sc. Ibrahim Plančić
11. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
4. sjednica Senata održana 21.04.2010. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 03/10 sjednice Senata Univerziteta u Zenici.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Plana upisa kandidata u prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2010/2011.godine na Univerzitetu u Zenici. Izvjestilac: dekani fakulteta
3. Donošenje Odluke o izboru
Mašinski fakultet:
a) Donošenje Odluke o produženju perioda izbora saradnika mr.sc. Almira Huskanovića, dipl.matem. u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Matematika". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
b) Donošenje Odluke o produženju perioda izbora saradnika mr.sc. Fuada Hadžikadunića,dipl.inž.maš. u zvanje višeg asistenta za predmete "Metalurške mašine" i "Transportna sredstva". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
4. Doktorati nauka
Fakultet za metalurgiju i materijale:
a) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Besima Baručije pod nazivom "Mehanizmi djelovanja aluminujum nitrida na hladnu deformabilnost niskougljeničnog čelika umirenog sa aluminijumom kod sadržaja azota >70 ppm". Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Oruč
Mašinski fakultet
b) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Abaza Mandžuke pod nazivom Prilog definisanju opružne karakteristike čeličnih opruga ojačanih elastomerom". Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Alić Behara i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Uticaj dodavanja dušika u zaštitni plin na osobine zavarenih spojeva austenitnih nehrđajućih čelika u procesu TIG zavarivanja". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
5. Donošenje Odluke o univerzitetskim izdanjima:
a) autora doc.dr.sc. Aide Mahmutović za rukopis pod naslovom "Kontinuirano livenje čelika",
b) autora doc.dr.sc. Farzeta Bikića za rukopis pod naslovom "Praktikum iz opšte neorganske hemije",
c) autora prof.dr.sc. Suade Bikić za rukopis pod naslovom "Kristalografija",
d) autora prof.dr.sc. Darka Petkovića, mr.sc. Nine Serdarevića i Joze Bejića,dipl.ing. za rukopis pod naslovom "Vodič za preduzetništvo:teorija ipraksa, treninzi i ključni indikatori preduzetništva",
e) autora prof.dr.sc. Ekrema Jusufovića za rukopis pod naslovom "Opća i specijalna klinička infektologija",
f) autora doc.dr.sc. Saliha Tandira i prof.dr.sc. Šukrije Zvizdića za rukopis pod naslovom "Antropozoonoze –zooantroponoze". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
6. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Fakultetu za metalurgiju i materijale i Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestioci: dekani fakulteta
7. Donošenje Odluke o krajnjem datumu diplomiranja/magistriranja kandidata za promociju studenata Univerzitetu u Zenici u oktobru 2010.godine. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
8. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
3. sjednica Senata održana 31.03.2010. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 02/10 sjednice Senata Univerziteta u Zenici.
2. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o naučnim i istraživačkim zvanjima na Univerzitetu u Zenici. Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
3. Donošenje Odluke o izmjeni Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti magistarskog studija (II ciklus studija) na Odsjeku engleskog jezika Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
4. Donošenje Odluke o usvajanju nastavnog plana i programa II ciklusa studija na Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
5. Donošenje Odluke o usvajanju nastavnog plana i programa II ciklusa studija na odsjeku Menadžment kvaliteta u religijskoj edukaciji i na odsjeku za socijalnu pedagogiju na Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Zuhdija Adilović
6. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Plana pokrivenosti nastave (Nastavnički tim) II ciklusa studija na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhemedagić
7. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima za ljetni semestar akademske 2009/2010.godine I ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: doc.dr.sc. Adnan Duraković
8. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima za ljetni semestar akademske 2009/2010.godine I ciklusa studija na Ekonomskom fakultetu. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
9. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima za II ciklus studija za akademsku 2009/2010.godinu na Ekonomskom fakultetu. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
10. Donošenje Odluke o izboru
Mašinski fakultet:
a. Donošenje Odluke o produženju perioda izbora saradnika u zvanje asistenta Nusretu Imamoviću,dipl.inž.maš. za naučnu oblast "Inženjerska ekologija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Šefket Goletić
b. Donošenje Odluke o produženju perioda izbora saradnika u zvanje asistenta Josipu Kačmarčiku,dipl.inž.maš. za naučnu oblast "Mehanike". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
Pravni fakultet:
c. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor nastavnika u zvanje docenta za predmete iz naučne oblasti "Državno i međunarodno javno pravo". Izvjestilac: prof.dr.sc. Tarik Haverić
d. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor nastavnika u zvanje docenta za predmete iz naučne oblasti "Državno i međunarodno javno pravo". Izvjestilac: doc.dr.sc. Tarik Haverić e. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor nastavnika u zvanje docenta za predmete iz naučne oblasti "Državno i međunarodno javno pravo". Izvjestilac: doc.dr.sc. Tarik Haverić
f. Donošenje Odluke o produženju perioda izbora saradnika u zvanje asistenta Šejli Haračić,dipl.prav. Izvjestilac: doc.dr.sc. Tarik Haverić
Zdravstveni fakultet:
g. prof.dr.sc. Džeme Subašića u zvanje vanrednog profesora za nastavni predmet "Imunologija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
h. mr.sc. Eldire Hadžić,dr.med. u zvanje viši asistent za nastavni predmet "Zarazne bolesti sa njegom". Izvjestilac: prof.dr.sc. Ekrem Jusufović
i. mr.sc. Edina Selimovića u zvanje viši asistent za nastavne predmete "Principi zdravstvene njege sa historijom" i "Promocija zdravlja i prevencija sa medicinskom etikom". Izvjestilac: doc.dr.sc. Lejla Ibrahimagić-Šeper
j. Donošenje Odluke o produženju perioda izbora saradnika u zvanje viši asistent: mr.sc. Suadu Siviću; mr.sc. Mesudu Ajanoviću; mr.sc. Aiši Smailbegović; mr.sc. Edinu Bjeloševiću; mr.sc. Halimi Kapetanović; mr.sc. Esadu Hasančeviću i mr.sc. Azri Drino-Čaušević. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
k. Donošenje Odluke o produženju perioda izbora saradnika u zvanje asistent: Agić Amela,dr.med.; Zildžić Alma,dr.med.; Mujarić Ekrema,dr.med.;Arnautović-Torlak Vildana,dr.med.; Serdarević-Durmišević Jasminka,dr.med.; Gasal-Gvozdenović Emira,dr.med.; Karahasan Mirsada,dr.med.; Pepić-Kapidžić Edina,dr.med.; Štimjanin-Koldžo Dijana,dr.med.; Hodžić Harun,dr.med.; Kovačević Meho,dr.med.; Ljuca Senad,dr.med. i Hukeljić Lamija,dr.med. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
Ekonomski fakultet:
l. dr.sc. Alekse Stankovića u zvanje docenta za predmet . Izvjestilac: doc.dr.sc. Mirjana Mađarević
m. Amre Moranjkić, Amire Serdarević, Mie Begić, Minje Gradaščević i Sandre Memić u zvanje asistenta za naučnu oblast . Izvjestilac: doc.dr.sc. Željko Rička
n. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor saradnika u zvanje asistenta za naučnu oblast Marketing. Izvjestilac: doc.dr.sc. Hasan Mahmutović
11. Doktorati nauka
Pravni fakultet:
a. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Dritona Muharremija i podobnost teme doktorske disertacije pod naslovom "Skrivene i tehničke mjere praćenja i istrage u krivičnom zakonodavstvu Republike Kosovo - novi vid suprostavljanja organizovanom kriminalu" i davanja saglasnosti na imenovanje mentora. Izvjestilac: doc.dr.sc. Nedžad Korajlić
b. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom "Karakteristike djelovanja međunarodne zajednice pri rješavanju lokalnih konflikata u svijetu u nedavnoj prošlosti, sa posebnim osvrtom na diplomatske metode i tehnike korištene u Dejtonskom mirovnom procesu" kandidata mr.sc. Sabita Subašića. Izvjestilac: doc.dr.sc. Tarik Haverić
c. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Irene Hadžiabdić i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Evropski demokratski standardi i izborni sistem Bosne i Hercegovine". Izvjestilac: prof.dr.sc. Halid Kurtović
Ekonomski fakultet:
d. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom "Uticaj kompetencija menadžera na rast proizvodnih malih i srednjih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine" kandidata mr.sc. Suvada Isakovića. Izvjestilac: doc.dr.sc. Rifat Đogić
e. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Hajrudina Hadžidedića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Menadžment inovacije u funkciji poslovne uspješnosti organizacija u turističkoj industriji Bosne i Hercegovine". Izvjestilac: doc.dr.sc. Rifet Đogić
12. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Monike Matošević. Izvjestilac:doc.dr.sc. Rifet Đogić
13. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome postdiplomskog studija kandidatkinje Nadje-Azre Uzunović. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
14. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
15. Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici objavljenog u dnevnom listu "AVAZ" dana 26.11.2009.godine. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
16. Interna evaluacija stanja Univerziteta u Zenici za 2009.godinu. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
17. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti dodiplomskog studija (I ciklus studija) "Socijalni rad u zajednici" Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
18. Razmatranje problematike diferenciranih školarina i stipendija na fakultetima Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
19. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
2. sjednica Senata održana 17.02.2010. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 01/10 sjednice Senata Univerziteta u Zenici.
2. Utvrđivanje prijedloga Statuta JU Univerzitet u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
3. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o radu za 2009.godinu JU Univerzitet u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
4. Donošenje Odluke o usvajanju Programa rada za 2010. godinu JU Univerzitet u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
5. Donošenje Odluke o usvajanju nastavničkih timova za II ciklus studija na Ekonomskom, Pravnom i Islamkom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestioci: dekani fakulteta
6. Donošenje Odluke o usvajanju nastavnih planova i programa za II ciklus studija na Fakultetu za metalurgiju i materijale, Mašinskom, Ekonomskom, Pravnom i Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestioci: dekani fakulteta
7. Donošenje Odluke o izjmeni naziva odsjeka u Elaboratu o osnivanju magistarskog studija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
8. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni Plana pokrivenosti nastave (Nastavnički tim) I ciklusa dodiplomskog studija za akademsku 2009/2010.godinu na Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
9. Donošenje Odluke o izboru
Pravni fakultet:
a. Doc.dr.sc. Halida Kurtovića u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast "Ekonomska teorija i politika" " Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
b. Doc.dr.sc. Zlatana Meškića u zvanje docenta za predmet "Osnove evropskog privatnog prava" Izvjestilac: doc.dr.sc. Ferid Otajagić
c. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika za predmet "Struktura prava" Izvjestilac: doc.dr.sc. Tarik Haverić
d. Donošenje Odluke o produženju perioda izbora saradnika u zvanje asistenta Maši Alijević, dipl.prav., Melihi Frndić-Imamović,dipl.prav. i Emini Huseinspahić,dipl.prav. Izvjestilac: doc.dr.sc. Halid Kurtović
Fakultet za metalurgiju i materijale:
e. Vere Dugandžić, bachelor inženjerske hemije u zvanje asistenta za predmete "Opšta hemija" i "Neorganska hemija" Izvjestilac: prof.dr.sc. Petar Petrovski
f. Dragane Marić-Mešić,dipl.ing.tehnologije u zvanje asistenta za predmete "Organska hemija" i "Organska tehnologija" Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Rizvanović Ekonomski fakultet:
g. Dr.sc. Jasmina Halebića u zvanje docenta za naučnu oblast "Ekonomska teorija i politika". Izvjestilac: doc.dr.sc. Hasan Mahmutović
h. Dine Arnauta,dipl.ecc. u zvanje asistenta za naučnu oblast "Menadžment i organizacija". Izvjestilac: doc.dr.sc. Halil Gutošić
i. Mr.sc. Erduana Mulabdić, Salihe Čabro,dipl.ecc. i Dine Hadžialić,dipl.ecc. u zvanje asistenta za naučnu oblast "Ekonomska teorija i politika". Izvjestilac: doc.dr.sc. Hasan Mahmutović
10. Doktorati nauka
Fakultet za metalurgiju i materijale:
a. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Hasana Avdušinovića pod naslovom "Utvrđivanje optimalnih parametara proizvodnje odlivaka od austemperovanog nodularnog liva različite debljine stijenke". Izvjestilac: prof.dr.sc. Ana Beroš
Zdravstveni fakultet:
b. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Merline Kalajdžija-Cero i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Plućna embolija u ranom postoperativnom periodu-faktori rizika" i davanja prethodne saglasnosti na imenovanje mentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
Pravni fakultet:
c. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Sabita Subašića pod naslovom "Karakteristike djelovanja međunarodne zajednice pri rješavanju lokalnih konflikata u svijetu u nedavnoj prošlosti sa osvrtom na diplomatske metode i tehnike korištene u Dejtonskom mirovnom procesu". Izvjestilac: doc.dr.sc. Tarik Haverić
d. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Enisa Omerovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Odgovornost država i međunarodnih organizacija za zločine protiv čovječnosti i međunarodnog prava - od imuniteta do krivične odgovornosti u suvremenome međunorodnome pravu" Izvjestilac: doc.dr.sc. Tarik Haverić
e. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Saudina Straševića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Sudstvo u Tuzli 1882-1918". Izvjestilac: doc.dr.sc. Dževad Drino
f. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Sedžada Milanovića i podobnosti teme doktorske disertaije pod radnim naslovom "Krivičnopravni i penološki položaj učinilaca krivičnih djela sa bitno smanjenom uračunljivosti u BiH, sa posebnim osvrtom na FBiH u periodu 2003-2009.godine". Izvjestilac: doc.dr.sc. Nedžad Korajlić
Ekonomski fakultet:
g. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Safudina Čengića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Uloga menadžera u procesu privatizacije preduzeća cestovnog putničkog saobraćaja u Bosni i Hercegovini i njihov doprinos u postprivatizacijskom razvoju preduzeća" Izvjestilac: prof.dr.sc. Aziz Šunje
11. Donošenje Odluke o izmjeni naziva Katedre za neželjeznu metalurgiju i ljevarstvo (UNZE-K-06) Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
12. Donošenje Odluke o imenovanju šefova Katedre za metalne materijale (UNZE-K-08) i Katedre za metalurgiju, gvožđe i čelik (UNZE-K-10). Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
13. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Pravnom, Pedagoškom i Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjetilac: dekani fakulteta
14. Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
15. Donošenje Odluke o ratifikaciji Sporazuma sa Univerzitet Yalova-i Republika Turska. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
16. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
1. sjednica Senata održana 06.01.2010. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje Zapisnika sa 11/09 sjednice Senata Univerziteta u Zenici.
2. Donošenje Odluke o verifikaciji mandata prof.dr.sc. Faika Uzunovića za člana Senata po prijedlogu Fakulteta za metalurgiju i magerijale. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
3. Donošenje Odluke o imenovanju prof.dr.sc. Suade Bikić za člana Etičke komisije Univerziteta u Zenici po prijedlogu Fakulteta za metalurgiju i materjale Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
4. Donošenje Odluke o pravu reizbora saradnika u jedno od saradničkih zvanja na Univerzitetu u Zenici. Izvjestilac: Mediha Arnaut,dipl.prav.
5. Donošenje Odluke o izboru
Pravni fakultet:
a) Dr.sc. Zlatana Meškića u zvanje docenta za prdmet "Uvod u pravo Evropske unije" Izvjestilac: doc.dr.sc. Džemal Najetović
b) Mr.sc. Alaudina Brkića u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast "Građansko pravo". Izvjestilac: doc.dr.sc. Zlatan Meškić
Fakultet za metalurgiju i materijale:
c) Dženane Subašić, dipl.ing.hemije u zvanje asistenta za naučnu oblast "Primijenjena fizikalna hemija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Rizvanović
d) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor u zvanje asistenata na predmetima "Građevinska keramika", "Nemetalni materijali" i "Priprema mineralnih sirovina". Izvjestilac: prof.dr.sc. Petar Petrovski
e) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za izbor u zvanje asistenata na predmetima "Metalurgija gvožđa i čelika" i "Visokotemperaturni procesi u industrijskim pećima". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
Pedagoški fakultet:
f) dr.sc. Dževada Burgića u zvanje docenta za predmete: "Analiza I", "Analiza II" i "Analiza III". Izvjestilac: prof.dr.sc. Kemal Subašić
g) mr.sc. Muhameda Arnauta i mr.sc. Lejle Abazović u zvanje viši asistent za užu naučnu oblast BHS jezik. Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
h) dr.sc. Amira Suljičića u zvanje viši asistent za predmete "Metodika nastave matematika I i II". Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
i) mr.sc. Edine Rizvić u zvanje viši asistent i Ene Hodžić i Aide Talić u zvanje asistent za užu naučnu oblast Engleski jezik. Izvjestilac. prof.dr.sc. Lada Šestić
j) Belme Berilo, Elme Čamdžić i Ines Čolić u zvanje asistent za užu naučnu oblast Njemački jezik. Izvjestilac: doc.dr.sc. Memnuna Hasanica
Mašinski fakultet:
k) V.as. Dr.sc. Sabahudina Jašarevića u zvanje docenta za naučnu oblast Projektovanje i upravljanje proizvodnim sistemima. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
l) V.as. Dr.sc. Amre Talić-Čikmiš u zvanje docenta za predmete "Tehnička dokumentacija I" i "Tehnička dokumentacija II". Izvjestilac: v.prof.dr.sc. Senad Balić
m) V.as. Dr.sc. Ismara Alagića u zvanje docenta za predmet "Tehnologije demontaže i montaže" Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
n) Mr.sc. Muriza Arifovića u zvanje višeg asistenta za predmet "Mjerna tehnika". Izvjestilac: doc.dr.sc. Nedeljko Vukojević
6. Doktorati nauka
Fakultet za metalurgiju i materijale:
a) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Nevzeta Merdića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Razvoj nove klase portland-kompozitnih cemenata u tvornici cementa Kakanj". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
b) Donošenje Odluke o odobrenju novog roka kandidatu mr.sc. Besimu Baručiji za predaju doktorske disertacije pod naslovom "Mehanizmi djelovanja aluminijum nitrida na hladnu deformabilnost niskougljeničnog čelika umirenog sa aluminijumom kod sadržaja azota > 70 ppm", na pregled i ocjenu. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sreto Tomašević
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Hasana Avdušinovića pod naslovom "Utvrđivanje optimalnih parametara proizvodnje odlivaka od austemperovanog nodularnog liva različite debljine stijenke". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sreto Tomašević Pedagoški fakultet:
d) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Amne Ćatić i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Transformacija morfoloških karakteristika i motoričkih sposobnosti učenika I-III razreda devetogodišnje osnovne škole pod uticajem redovne i programirane nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja." Izvjestilac: doc.dr.sc. Mirjana Mađarević
e) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Predraga Hegeduša i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Pedagoško umjetnički pokret Bauhaus (1919-1931) i njegov značaj u svijetu suvremenih didaktičko-metodičkih paradigmi". Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
f) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Nebojše Vasića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Implementacija savremenih modela učenja engleskog jezika u predškolskom i ranom školskom dobu". Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić Pravni fakultet:
g) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Dritona Muharremija i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Skrivene i tehničke mjere praćenja i istrage u krivičnom zakonodavstvu Republike Kosovo- novi vid suprostavljanja organizovanom kriminalu". Izvjestilac: doc.dr.sc. Almin Dautbegović
7. Donošenje Odluke o usvajanju Pravilnika o naučnim i israživačkim zvanjima zaposlenika u O.J. M.I."Kemal Kapetanović" Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Oruč
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome dodiplomskog studija kandidata Driton Muharremija. Izvjestilac: doc.dr.sc. Halid Kurtović
9. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Nađa-Azra Uzunović. Izvjstilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
10. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Monike Matošević. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
11. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Ekonomskom fakultetu i Islamskom pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: dekani
12. Donošenje Odluke o poništenju dijela Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici raspisanog dana 18.07.2009.godine. Izvjestilac: doc.dr.sc. Šefik Baraković
13. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na angažman natavnika i saradnika na drugim Univerzitetima. Izvjestilac:
14. Donošenje Odluke o ratifikaciji Sporazuma sa University of Girona (Universidad de Girona) Spain. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
15. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na univerzitetska izdanja:
a) autora prof.dr.sc. Mirsade Oruč i mr.sc. Raze Sunulahpašić za rukopis "Lomovi i osnove mehanike loma".
b) autora prof.dr.sc. Saliha Jalimama za rukopis "Hrestomatija tekstova iz historije države i prava Bosne i Hercegovine. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
16. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>

   početna stranica
webmaster