Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Senat Univerziteta u Zenici
10. sjednica Senata održana 24.12.2008. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 09/08. sjednice Senata i Tematske sjednice Univerziteta u Zenici.
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavničkog tima za akademsku 2008/2009.godinu Fakulteta za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
3. Donošenje Odluke o izmjenama i dopnama Nastavničkog tima za akademsku 2008/2009.godinu Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
4. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Nastavnog plana (sastavni dio Nastavnog plana i programa) dodiplomskog studija na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
5. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU: Fakultet za metalurgiju i materijale:
a) V.prof.dr.sc. Fuada Begovca u zvanje redovnog profesora za naučnu oblast "Metalni materijali" Izvjetilac: prof.dr.sc. Sreto Tomašević
b) Dr.sc. Ilhana Bušatlića u zvanje docenta za naučne oblasti "Anorganska tehnologija" i "Instrumentalne metode". Izvjestilac:prof.dr.sc. Milan Tomljanović
c) Dr.sc. Farzeta Bikića u zvanje docenta za naučne oblasti "Opća i anorganska kemija" i "Analitička kemija" i predmet "Korozija i zaštita metala". Izvjestilac:prof.dr.sc. Milan Tomljanović
d) V.as.mr.sc. Marine Jovanović u isto zvanje viši asistent (reizbor) za naučne oblasti "Neželjezni metali" i "Nemetalni anorganski materijali". Izvjestilac:prof.dr.sc. Petar Petrovski
e) V.as.mr.sc. Raze Sunulahpašić u isto zvanje viši asistent (reizbor) za naučnu oblast "Metalni materijali". Izvjestilac:prof.dr.sc. Sreto Tomašević
f) V.as.mr.sc. Hasana Avdušinovića u isto zvanje viši asistent (reizbor) za naučnu oblast "Ljevarstvo". Izvjestilac:prof.dr.sc. Zakir Pašalić
g) Asistenta Omera Beganovića,dipl.inž.met. u isto zvanje (reizbor) za naučnu oblast "Plastična prerada metala". Izvjestilac:prof.dr.sc. Aziz Mujezinović
h) Asistenta Dijane Dujak,dipl.fizičara u isto zvanje asistent (reizbor) za predmet "Fizika". Izvjestilac: prof.dr.sc. Suada Bikić
i) Nedima Mujića,dipl.fizičara u zvanje asistenta za predmet "Fizika" Izvjestilac: prof.dr.sc. Suada Bikić Pravni fakultet:
j) Dr.sc. Almina Dautbegovića u zvanje docenta za užu naučnu oblast "Krivično pravo" za predmete "Krivično pravo I" i "Krivično procesno pravo II". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sead Dizdarević
k) Dr.sc. Zlatana Meškića u zvanje docenta na užoj naučnoj oblasti "Građansko pravo" za predmete "Međunarodno privatno pravo" i Procesno međunarodno privatno pravo". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sead Dizdarević
l) Dr.sc. Envera Išćerića u zvanje docenta za užu naučnu oblast "Državno i međunarodno javno pravo". Izvjestilac: doc.dr.sc. Zarije Seizović Ekonomski fakultet:
m) mr. Almira Alihodžića u zvanje višeg asistenta za naučno oblast "Finansije". Izvjestilac: doc.dr.sc. Željko Rička
n) mr. Edina Jahića u zvanje višeg asistenta i Aldine Ćosić u zvanje asistenta za naučnu oblast "Ekonomska politika i teorija". Izvjestilac: doc.dr.sc. Ishak Mešić
o) Ajle Muratović,dipl.ecc. i Muamera Arnautovića,dipl.ecc. u zvanje asistenta za naučnu oblast "Računovodstvo i revizija". Izvjestilac:doc.dr.sc. Željko Rička
p) Bernarda Harbaša,prof. u zvanje asistenta za naučnu oblast "Sociologija". Izvjestilac: doc.dr.sc. Faruk Kozić Islamski pedagoški fakultet:
q) dr. Sedada Dizdarevića u zvanje docenta za predmet "Islamska kultura i civilizacija". Izvjestilac: doc.dr.sc. Nusret Isanović
6. DOKTORATI:
Fakultet za metalurgiju i materijale:
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uvjeta kandidatkinje mr.sc. Almaide Gigović-Gekić i podobnosti teme pod naslovom "Kvantifikacija uticaja alga-gama obrazujućih elemenata na mehaničke osobine i pojavu delta ferita kod nehrđajućeg austenitnog čelika nitronic 60" i davanja saglasnosti na imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Oruč
b) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije pod naslovom "Strukturne i fazne promjene gline u toku procesa sinterovanja" kandidatkinje v.as.mr.sc. Marine Jovanović Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Drljević, prof.emeritus
Ekonomski fakultet:
c) Donošenje Odluke o imenovanju komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Haladina Salihovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Upravljanje poslovnim rizicima ekonomskih subjekata". Izvjestilac: doc.dr.sc. Rifet Đogić
7. Donošenje Odluke o imenovanju šefova katedri na Fakultetu za metalurgiju i materijale i Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
8. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti pokretanja master studija "Menadžment kvaliteta u religijskoj edukaciji", Odluke o broju studenata za upis u I semestar master studija, Odluke o nastavničkom timu za I i II godinu master studija, Odluke o početku nastave na master studiju u akademskoj 2008/2009.godini, Odluke o raspisivanju Konkursa i Rješenja o imenovanju rukovodioca master studija. Izvjestilac: doc.dr.sc. Nusret Isanović
9. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Begović Nermina. Izvjestilac: doc.dr.sc. Ishak Mešić
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome dodiplomskog studija kandidatkinje Sabine Subašić-Galijatović. Izvjestilac: doc.dr.sc. Halid Kurtović
11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome postdiplomskog magistarskog studija kandidatkinje Sabine Subašić-Galijatović. Izvjestilac: doc.dr.sc. Halid Kurtović
12. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Amre Bajramović. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
13. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome dodiplomskog studija kandidata Zvjezdana Trivunića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić
14. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Islamskom pedagoškom fakultetu. Izvjestilac: prof.dr.sc. Zuhdija Adilović
15. DONOŠENJE ODLUKE O UNIVERZITETSKIM IZDANJIMA:
a) autora doc.dr.sc. Memnune Hasanica za rukopis pod naslovom "Akcionalnost i tvorbeni modeli glagola u njemačkom i b/h/s jeziku" prihvati kao univerzitetski udžbenik uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici.
b) autora doc.dr.sc. Smajila Durmiševića za rukopis pod naslovom "Higijena i zdravstveni ekologija" prihvati kao univerzitetski praktikum uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici.
c) autora prof.dr.sc. Saliha Jalimama za rukopis pod naslovom "Državnopravni razvitak Bosne i Hercegovine" prihvati kao univerzitetski udžbenik uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici.
d) autora doc.dr.sc. Selme Kamberović-Uzunović i grupe autora za rukopis pod naslovom "Medicinska mikrobiologija" prihvati kao univerzitetski udžbenik uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici.
e) autora prof.dr.sc. Darke Petkovića i mr.sc. Suada Sivića za rukopis pod naslovom "Osnove tehnologija i menadžmenta u zdravstvu" prihvati kao univerzitetski udžbenik uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
16. Ratifikacija Ugovora između Univerziteta u Zenici i Visoke banske škole Tehničkom univerziteta Ostrava. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
17. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
9. sjednica Senata održana 05.11.2008. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 08/08. sjednice Senata Univerziteta.
2. Donošenje Odluke o usvajanju izmjenjenog i dopunjenog nastavničkog tima u akademskoj 2008/2009.godini na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: doc.dr.sc. Šefik Baraković
3. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU:
Zdravstveni fakultet:
a) v.prof.dr.sc. Boriše Hrabača u zvanje vanrednog profesora za nastavni predmet "Zdravstveni menadžment". Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević Pravni fakultet:
b) dr.sc. Adnana Durakovića u zvanje docenta za užu naučnu oblast "Krivično pravo" za predmete "Krivično pravo I" i "Krivično pravo II". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sead Dizdarević
c) dr.sc.Nedžada Korajlića u zvanje docenta za užu naučnu oblast "Krivično pravo" za predmet "Kriminologija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Sead Dizdarević
4. DOKTORATI:
Pedagoški fakultet:
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Edibe Pozderović i podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom "Vođenje škole kao organizacije koja uči-studija primjera osnovnih škola Tuzlanskog kantona". Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
5. Donošenje Odluke o imenovanju doc.dr.sc. Hazeme Ništović za Šefa katedre za jezike i književnost OJ Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Ahmetagić Eldina. Izvjestilac: Prof.dr.sc. Damir Kukić
7. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Julije Ivešić. Izvjestilac.doc.dr.sc. Ishak Mešić
8. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome postdiplomskog studija kandidatkinje Sabine Subašić-Galijatović. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
9. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome postdiplomskog studija kandidata Gorana Žeravčića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
10. Donošenje Odluke raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika na Mašinskom i Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević Prof.dr.sc. Salih Jalimam
11. Donošenje Odluke o imenovanju novih članova Komisije za izdavačku djelatnost. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
12. Donošenje Odluke o imenovanju člana Etičke komisije iz reda nastavnika OJ Pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
13. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
8. sjednica Senata održana 08.10.2008. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 07/08. sjednice Senata Univerziteta.
2. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU:
Ekonomski fakultet:
a) dr. sc. Hasana Mahmutovića u zvanje docenta za naučnu oblast: "Ekonomska teorija i politika". Izvjestilac: doc. dr. sc. Ishak Mešić. Islamski pedagoški fakultet:
b) dr. Halila Mehtića u zvanje docenta za naučnu oblast Kiraet i kuranske znanosti. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safvet Halilović
c) doc.dr. Bilala Hasanović i van.prof.dr.sc.Šefika Kurdića u zvanje vanrednog profesora na predmetu Da'va. Izvjestilac: prof.dr.sc. Edina Vejo
DOKTORATI NAUKA:
Ekonomski fakultet:
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Suvada Isakovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom "Uticaj kompenzacija menadžera na rast proizvodnih malih i srednjih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine" i davanja saglasnosti na imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković Fakultet za metalurgiju i materijale:
b) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Almaide Gigović-Gekić i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom:"Kvantifikacija uticaja alfa-gama obrazujućih elemenata na mehaničke osobine i pojavu delta ferita kod nehrđajućeg čelika nitronic 60" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sulejman Muhamedagić Pedagoški fakultet:
c) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Murisa Bajramovića. Izvjestilac: doc.dr.sc. Enes Kujundžić d) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Redže Butkovića. Izvjestilac: doc.dr.sc. Enes Kujundžić
3. DONOŠENJE ODLUKE O UNIVERZITETSKIM IZDANJIMA:
a) rukopis autora dr. Almina Dautbegovića pod naslovom "Dokazivanje, metodi i sredstva čijom primjenom se u krivičnom postupku krše ljudska prava i slobode garantovana Ustavom Bosne i Hercegovine" prihvati kao univerzitetsko izdanje uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici;
b) rukopis autora doc.dr.sc. Smajila Durmiševića i Jasminke Durmišević-Serdarević pod naslovom "Religija i zdravlje" prihvati kao univerzitetsko izdanje uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici;
c) rukopis autora doc.dr.sc. Saliha Tandira pod naslovom "Zoonoze kod ljudi" prihvati kao univerzitetsko izdanje uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici;
d) rukopis autora doc.dr.sc. Rifeta Đogića pod naslovom "Organizovanje kao menadžerska funkcija" prihvati kao univerzitetsko izdanj uz pravo na upotrebu zaštitnog znaka Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Zlatana Meškića. Izvjestilac: Prof.dr.sc. Salih Jalimam
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Alme Ibrić. Izvjestilac: doc.dr.sc. Rifet Đogić
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Jane Hadžismailović. Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
7. Donošenje Odluke raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Pedagoškom fakultetu, Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić prof.dr.sc. Dževad Zečić
8.
a) Utvrđivanje Prijedloga odluke o broju studenata za upis u I (prvu) godinu master studija na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici
b) Donošenje Odluke o raspisivanju konkursa za upis u I (prvu) godinu master studija na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici
c) Donošenje Odluke o usvajanju Nastavničkog tima za master studij na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici Izvjestilac: prof. dr. Sahib Muminagić
9. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
7. sjednica Senata održana 03.09.2008. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 06/08. sjednice Senata Univerziteta.
2. Donošenje Odluke u usvajanju nastavničkih timova za akademsku 2008/09. na fakultetima Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof. dr. sc. Sabahudin Ekinović
3. Donošenje Odluke o početku i trajanju nastave i ispitnim rokovima za akademsku 2008/2009. godinu na Univerzitetu u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Safet Brdarević
4. Donošenje Odluke o uvjetima upisa u naredne godine studija akdemske 2008/09. godine na fakultetima Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof. dr. sc. Safet Brdarević
5. Informacija o rezultatima upisa u prvom upisnom roku u prvu godinu dodiplomskog studija u akademskoj 2008/2009.godini. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
6. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU:
Mašinski fakultet:
a) dr. sc. Nurudina Avdića u zvanje docenta za nastavne predmete: "Inženjering zaštite zraka" i "Modeliranje ekoloških sistema". Izvjestilac: prof. dr. sc. Šefket Goletić
Zdravstveni fakultet:
b) Almira Rošića, dr.med. u zvanje asistenta za nastavne predmete: "Gerijatrija sa njegom" i "Gerijatrija sa njegom II". Izvjestilac: prof. dr. sc. Sahib Muminagić Ekonomski fakultet:
c) mr. sc. Aide Franjić u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast: "Marketing". Izvjestilac: doc. dr. sc. Ishak Mešić.
7. DOKTORATI NAUKA:
Ekonomski fakultet:
a) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Suvada Isakovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Uticaj kompetencija menadžera na rast proizvodnih malih i srednjih preduzeća u Federaciji Bosne i Hercegovine". Izvjestilac: prof.dr.sc. Rifet Đogić
b) Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Mehmeda Ganića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Značaj i primjena mikroprudencione regulative u ocjeni stabilnosti bankarskog sektora u BiH" i davanje saglasnosti na imenovanje mentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Adnan Rovčanin Pedagoški fakultet:
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Redže Butkovića, pod naslovom "Saputnici u bosanskohercegovačkoj poeziji od 1918. do 1941." Izvjestilac: doc. dr. sc. Enes Kujundžić
d) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Murisa Bajramovića, pod naslovom "Metaprozni aspekti u postmodernističkom bosanskohercegovačkom romanu". Izvjestilac: doc. dr. sc. Enes Kujundžić
e) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Omera Hamzića pod naslovom "Pravno-politički i društveno-ekonomski položaj gračaničkog sreza u okviru Tuzlanske oblasti i Vrbanske banovine u periodu 1918.-1941." Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam Pravni fakultet:
f) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Samira Zuparevića, pod naslovom "Jamstvo zabrane diskriminacije u evropskom sistemu zaštite ljudskih prava i sloboda". Izvjestilac: doc. dr. sc. Salih Jalimam
8. Donošenje Odluke raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Mašinskom fakultetu, Ekonomskom fakultetu, Pravnom fakultetu i Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici. Izvjestioci: prof.dr.sc. Dušan Vukojević prof. dr.sc. Dževad Zečić doc. dr. sc. Šefik Baraković prof. dr.sc. Sulejman Muhamedagić
9. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za upis studenata u I (prvu) godinu univerzitetskog postdiplomskog magistarskog studija "Naučno-istraživački studij u biomedicini" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
10. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Begović Nermina. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
11. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Ivešić Julije. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
12. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
6. sjednica Senata održana 02.07.2008. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 05/08. sjednice Senata Univerziteta.
2. Usvajanje zapisnika sa Izborne sjednice Senata Univerziteta.
3. Usvajanje zapisnika sa Vanredne sjednice Senata Univerziteta.
4. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU:
Ekonomski fakultet:
a) Dr. Halila Gutošića u zvanje docenta za naučnu oblast "Menadžment i organizacija" Izvjestilac: doc.dr.sc. Rifet Đogić
b) Dženana Kulovića,dipl.oec. i Zenaide Varupe,dipl.oec. u zvanje asistenta za naučnu oblast "Menadžment i organizacija". Izvjestilac:doc.dr.sc. Rifet Đogić
Zdravstveni fakultet:
c) Doc.dr.sc. BelkiseHadžić-Čolić u zvanje docenta za nastavne predmete "Pedijatrija sa njegom" i "Pedijatrija sa njegom II" Izvjestilac: doc.dr.sc. Belma Pojskić
d) Doc.dr.sc. Seada Buturovića u zvanje docenta za nastavni predmet "Palijativna njega" Izjvestilac: prof.dr.sc. Jasenko Karamehić
e) Dr.sc. Amira Denjalića u zvanje docenta za nastavni predmet "Anatomija i histologija" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
f) Doc.dr.sc. Smajila Durmiševića u zvanje docenta za nastavni predmet "Religija i zdravlje" Izvjestilac: doc.dr.sc. Lejla Ibrahimagić-Šeper
Fakultet za metalurgiju i materijale:
g) dr.sc. Asima Ibrahimagića u zvanje docenta za nastavni predmet "Kemijski reaktori" Izvjestilac: prof.dr.sc. Petar Petrovski
5. DOKTORATI NAUKA:
Pravni fakultet:
a) Donošenje Odluke o izmjeni mentora za pružanje pomoći pri izradi doktorske disertacije kandidatu mr.sc. Sabitu Subašiću. Izvjestilac:prof.dr.sc. Salih Jalimam
Ekonomski fakultet:
b) Donošenje odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Safeta Agovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Uticaj carinskih i necarinskih mjera evropske unije na vanjsku trgovinu i konkurentnost Bosne i Hercegovine u procesu njenog pridruživanja" i davanje saglasnosti na imenovanje mentora. Izvjestilac: prof.dr.sc Kadrija Hodžić
6. Donošenje Odluke raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Pravnom fakultetu, Islamskom pedagoškom fakultetu i Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam prof.dr.sc. Zuhdija Adilović prof.dr.sc. Dušan Vukojević
7. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Ahmetagić Eldina. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
8. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o nostrifikaciji inostrane diplome kandidatkinje Tatjane Gajić. Izvjestilac: doc.dr.sc. Ishak Mešić
9. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Alme Ibrić. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
10. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Zlatana Meškića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam.
11. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o nostrifikaciji inostranr diplome kandidata Malika Čabaravdića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović
12. Interna evaluacija stanja na Univerzitetu u Zenici.
Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
13. Tekuća pitanja

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
5. sjednica Senata održana 21.05.2008. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 04/08. sjednice Senata Univerziteta.
2. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU:
Fakultet za metalurgiju i materijale:
a) Doc.dr.sc. Suade Bikić u zvanje vanrednog profesora za naučne oblasti "Fizika" i "Primijenjena fizika" Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Oruč
3. DOKTORATI NAUKA:
Fakultet za metalurgiju i materijale
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata v.a.mr.sc. Ilhana Bušatlića pod naslovom "Prilog proučavanju promjena reaktivnosti i osobina cementa sa dodatkom elektrofilterskog pepela Termoelektrane Kakanj". Izvjestilac:prof.dr.sc.Milan Tomljanović
5. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o društveno ekonomskoj opravdanosti osnivanja Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
6. Tekuća pitanja

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
4. sjednica Senata održana 30.04.2008. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 03/08. sjednice Senata Univerziteta.
2. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU:
Pedagoški fakultet:
a) višeg asistenta dr.sc. Amela Alića u zvanje docenta za užu naučnu oblast "Pedagogija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić Pravni fakultet
b) Adnane Šabani, dipl.pravnik u zvanje asistenta za naučnu oblast "Historija države i prava",
c) Ajle Škrbić, dipl.pravnik u zvanje asistenta za naučnu oblast "Državno i međunarodno javno pravo",
d) Semine Kustura-Imamović, dipl.pravnik u zvanje asistenta za naučnu oblast "Građansko pravo",
e) Safeta Bajramovića, dipl.pravnik u zvanje asistenta za naučnu oblast "Krivično pravo",
f) Mrsc.Enisa Omerovića u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Državno i međunarodno javno pravo",
g) Mr.sc.Mladena Šaina u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Državno i međunarodno javno pravo", Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
Zdravstveni fakultet
h) Višeg asistenta dr.sc. Amre Macić-Džanković u zvanje docenta za nastavni predmet "Intenzivna i postintenzivna njega" Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
Mašinski fakultet
i) Višeg asistenta mr.sc.Samira Lemeša i mr.sc.Damira Ćurić u zvanje višeg asistenta za izborne predmete "Industrijski dizajn" i "Industrijska ergonomija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović
3. DOKTORATI NAUKA:
Pravni fakultet:
a) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Omera Hamzića pod naslovom "Pravno-politički i društveno-ekonomski položaj Gračaničkog sreza u okviru Tuzlanske oblasti i Vrbanske banovine u periodu od 1918. do 1941.godine". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
b) Donošenje odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr. sc. Muamera Kavazovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Sudsko vještačenje rukopisa u Bosni i Hercegovini (stanje i perspektive)" Izvjestilac: doc.dr.sc. Zarije Seizović
Pedagoški fakultet:
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Edibe Pozderović i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Vođenje škole kao organizacije koja uči - Studija primjera osnovnih škola Tuzlanskog kantona". Izvjestilac: prof. dr.c. Refik Ćatić
Fakultet za metalurgiju i materijale
d) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc.Farzeta Bikića pod naslovom "Uticaj hemijskog vezivanja hlorida za aluminate u procesu hidratacije cementa na koroziju čelične armature u betonu" Izvjestilac:prof.dr.sc.Milan Tomljanović
e) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc.Ilhana Bušatlića pod naslovom "Prilog proučavanju promjena reaktivnosti i osobina cementa sa dodatkom elektrofiltreskog pepela Termoelektrane Kakanj", Izvjestilac:prof.dr.sc.Milan Tomljanović
f) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc.Hasana Avdušinovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom "Utvrđivanje optimalnih parametara proizvodnje odlivaka od austempereovanog nodularnog liva različite debljine stijenke" i Odluke o saglasnosti za imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac:prof.dr.sc.Sreto Tomašević
Mašinski fakultet
g) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc.Sabahudina Jašarevića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Istraživanje učinaka uvođenja sistema upravljanja kvalitetom po zahtjevima standarda ISO 9000 u organizacijama u BiH" i Odluke o saglasnosti za imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac:prof.dr.sc.Safet Brdarević
h) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Zlatana Ištvanića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Prilog utvrđivanju integriteta cilindričnih danaca izrađenih postupkom inkrementalne deformacije" i Odluke o saglasnosti za imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac:prof.dr.sc.Dušan Vukojević
i) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Edina Terzića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Razvoj prototipa aparature za kalibracije kontaktnih senzora za mjerenje temperatura površine" i Odluke o saglasnosti za imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac:prof.dr.sc.Nermina Zaimović-Uzunović
4. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o nostrifikaciji inostrane diplome kandidata Esmira Đogovića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o nostrifikaciji inostrane diplome kandidatkinje Irene Hadžiabdić. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o nostrifikaciji inostrane diplome kandidatkinje Aide Mesihović Izvjestilac: prof.dr.sc.Refik Ćatić
7. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Jasne Hadžismajlović. Izvjestilac: prof.dr.sc. Damir Kukić
8. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome (doktora inženjerskih nauka) kandidata Malika Čabaravdića Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
9. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Tatjane Gajić Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
10. Prijedlog plana upisa studenata u prvu godinu studija u akademskoj 2008/09. godini Izvjestioci:prof.dr.sc.Željko Škuljević i dekani Fakulteta
11. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o rekonstrukciji prvog i drugog ciklusa obrazovanja na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
12. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o opravdanosti osnivanja univerzitetskog poslijediplomskog magistarskog studija pod nazivom Naučno-istraživački studij u biomedicini Izvjestilac: prof.dr.sc. Sahib Muminagić
13. Donošenje odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Zdravstvenom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc.Sahib Muminagić
14. Ratifikacija Sporazuma o dugoročnoj akademskoj saradnji sa Evropskim centrom za mir i razvoj (ECPD) Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija.
15. Tekuća pitanja

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
3. sjednica Senata održana 26.03.2008. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 02/08. sjednice Senata Univerziteta.
2. Donošenje Odluke o izmjeni i dopuni nastavničkog tima za ljetni semestar akademske 2007/2008.godine na Pravnom, Ekonomskom i Pedagoškom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam prof.dr.sc. Dževad Zečić prof.dr.sc. Refik Ćatić
3. Donošenje Odluke o izmjeni nastavnog plana i programa na Odsjeku razredna nastava na II godini studija Pedagoškog fakulteta Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
4. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU:
Pedagoški fakultet:
a) v.prof.dr.sc. Refika Ćatića za izbor u zvanje redovnog profesora za užu naučnu oblast "Pedagogija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževdeta Ajanović
b) doc.dr.sc. Damira Kukića u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast "Komunikologija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Besim Spahić
c) dr.sc. Memnune Hasanica za izbor u zvanje docenta za užu naučnu oblast "Njemački jezik". Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
d) izbor u zvanje asistenta za predmet "Psihologija". Izvjestilac: doc.dr.sc. Dženan Skelić Mašinski fakultet:
e) v.pof.dr.sc. Sabahudina Ekinovića u zvanje redovnog profesora za naučne oblasti "Tehnologija, mašine i alati za obradu rezanjem" i "Tribologija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Džemo Tufekčić
f) red.prof.dr.sc. Nermine Zaimović-Uzunović u zvanje redovnog profesora za predmet "Industrijski dizajn". Izvjestilac: prof.dr.sc. Mehmed Behmen
g) doc.dr.sc. Šefketa Goletića u zvanje vanrednog profesora za naučnu oblast "Inženjerska ekologija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Jovan Sredojević
h) doc.dr.sc. Aleksandra Karača u zvanje docenta za predmet "Uvod u inženjerski dizajn". Izvjetilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović
i) v.as.mr.sc. Samira Lemeša u zvanje višeg asistenta za predmet "Metod konačnih elemenata". Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović
j) v.as.mr.sc. Samira Lemeša u zvanje višeg aistenta za naučnu oblast "Mjerna tehnika" i predmet "Ispitivanje i defektoskopija konstrukcija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović
k) v.as.mr.sc. Fuada Hadžikadunića u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Inženjerski dizajn". Izvjestilac: doc.dr.sc. Senad Balić Pravni fakultet:
l) dr.sc. Šukrije Bakšića u zvanje docenta za predmete "Upravno pravo I" i "Upravno pravo II". Izvjestilac: doc.dr.sc. Ferid Otajagić
m) dr.sc. Feriza Gabele u zvanje docenta za predmete "Upravno pravo I", "Upravno pravo II", "Pravo privrednih društava" i "Osnovi prava intelektualnog vlasništva". Izvjestilac: doc.dr.sc. Zarije Seizović
n) Dr.sc. Dražena Pehara u zvanje docenta za predmet "Filozofija prava". Izvjestilac: doc.dr.sc. Nusret Isanović Ekonomski fakultet:
o) mr.sc. Edisa Šaćirovića i mr.sc. Amele Ćurković u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast "Menadžment i organizacija". Izvjestilac: doc.dr.sc. Rifet Đogić
5. DOKTORATI NAUKA:
Mašinski fakultet:
a) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Sabahudina Jašarevića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Ispitivanje učinaka uvođenja sistema upravljanja kvalitetom po hahtjevima standarda ISO 9000 u organizacijama u BiH". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
b) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Zlatana Ištvanića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Prilog utvrđivanju integriteta cilindričnih danaca izrađenih postupkom inkrementalne deformacije". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dušan Vukojević
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Edina Terzića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Razvoj prototipa aparature za kalibracije kontaktnih senzora za mjerenje temeperatura površine" Izvjestilac: prof.dr.sc. Nermina Zaimović-Uzunović Fakultet za metalurgiju i materijale:
d) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Farzeta Bikića pod naslovom "Uticaj hemijskog vezivanja hlorida za aluminate u procesu hidratacije cementa na koroziju čelične armature u betonu" Izvjestilac: prof.dr.sc. Petar Petrovski
e) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Raze Sunulahpašić i podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom "Optimizacija mehaničkih i strukturnih osobina superleure nimonic 80A namijenjene za rad na povišenim temperaturama u autoindustriji" i davanja saglasnosti za imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirsada Oruč
f) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Adnana Mujkanovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod nazivom "Definisanje uslova sinteze amorfnog SiO2 punila za gumu, precipitacijom iz rastvora Na-metasilikata" i davanja saglasnosti za imenovanje mentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Petar Petrovski
Ekonomski fakultet:
g) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Almira Alihodžića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Analiza investiranja u vrijednosne papire i kreiranje optimalnog portfolia" i davajanja saglasnosti na imenovanje mentora. Izvjestilac: prof.dr.sc. Mirko Puljić
6. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na izdavanje univerzitetskih udžebnika/knjiga:
a) autora Tomke Subašić za univerzitetsko izdanje zbirka zadataka pod naslovom "Vjerovatnoća i matematička statistika"
b) autora prof.dr.sc. Dušana Vukojevića i doc.dr.sc. Elme Ekinovića za univerzitetsko izdanje udžbenika pod naslovom "Dinamika"
c) autora prof.dr.sc. Darka Petkovića i mr.sc. Ibrahima Plančića za univerzitetsko izdanje knjige pod naslovom "Kvalitet u visokom obrazovanju: izazovi i nedoumice?!"
d) doc.dr.sc. Zarije Seizovića za univerzitetsko izdanje knjige pod naslovom "Međunarodno javno pravo: zbirka eseja"
e) autora doc.dr.sc. Ferida Otajagića za univerzitetsko izdanje monografije pod naslovom "Pravna država, porezi, prekršaji". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
7. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o osnivanju i početku rada Centra za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
8. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Instituta za društvena istraživanja Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
9. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Ekonomskog instituta Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: doc.dr.sc. Ishak Mešić
10. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja o nostrifikaciji inostrane diplome kandidata Michael Georg Mülleru. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
11. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Irene Hadžiabdić. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
12. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Džogović Esmira. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
13. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidatkinje Mesihović Aide. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
14. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Ekonomskom fakultetu i Fakultetu za metalurgiju i materijale Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić prof.dr.sc. Sulajman Muhamedagić
15. Informacija i usvajanje 7 osnovnih strategija i smjenica za implementaciju Bolonjskog procesa
- Okvir za visokoskolske kvalifikacije u BIH
- Provođenje okvira za visokoškolske kvalifikacije u BIH
- Standardi i smjernice za osiguranje kvaliteta u visokom obrazovanju u BIH
- Preporuke za implementaciju osiguranja kvaliteta u visokom obrazovanju u BIH
- Državni akcioni plan za priznavanje kvalifikacija u BIH
- Model dodatka diplomi za BIH
- Priručnik za korisnike za model Dodatka diplomi za BIH
Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
16. Donošenje Odluke o održavanju vanrednog aprilskog roka u akademskoj 2007/2008.godini. Izvjestilac: prof.dr.sc. Željko Škuljević
17. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
2. sjednica Senata održana 06.02.2008. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 01/08. sjednice Senata Univerziteta.
2. Donošenje Odluke o izmjeni nastavničkog tima za izborne predmete Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici.. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
3. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU:
Ekonomski fakultet:
a) dr.sc. Željka Ričke i dr.sc. Nedžada Polića u zvanje docenta za naučnu oblast "Finansije". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
Fakultet za metalurgiju i materijale:
b) mr.sc. Adnana Mujkanovića u zvanje višeg asistenta za naučnu oblast: "Nemetalni anorganski materijali" Izvjestilac: prof.dr.sc. Petar Petrovski
4. DOKTORATI NAUKA:
Pravni fakultet:
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Almina Dautbegovića pod naslovom "Dokazivanje, metodi i sredstva čijom primjenom se u krivičnom postupku krše ljudska prava i slobode garantovana Ustavom Bosne i Hercegovine" Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
Pedagoški fakultet:
b) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Tarika Obralića pod nazivom "Idealni tipovi u menadžmentu obrazovanja (Obrazovni menadžment)". Izvjestilac: Prof.dr.sc. Refik Ćatić
Fakultet za metalurgiju i materijale:
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Hasana Avdušinovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Utvrđivanje optimalnih parametara proizvodnje odlivaka od austemperovanog nodularnog liva različite debljine stijenke" Izvjestilac: prof.dr.sc. Fuad Begovac
5. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Miljak Vedrana. Izvjestilac: doc.dr.sc. Ishak Mešić
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Enisa Omerovića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
7. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Michael Georg Müllera. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
8. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na izdavanje univerzitetskih udžebnika/knjiga:
a) autora prof.dr.sc. Mirsade Oruč, prof.dr.sc. Nermine Zaimović-Uzunović i Azemine Klobodanović,dipl.inž. pod naslovom "Mjerenje karakteristika procesa".
b) autora prof.dr.sc. Nermine Zaimović-Uzunović, prof.dr.sc. Dušana Vukojevića, doc.dr.sc. Nedima Hodžića i v.as.mr.sc. Alme Žige pod naslovom "Statika".
c) autora Azemine Klobodanović,dipl.inž. pod naslovom "Upravljanje kvalitetom&auditiranje".
d) autora doc.dr.sc. Smajila Durmiševića i Jasminke Serdarević-Durmišević,dr.med. pod naslovom "Zdravlje u okolišu".
e) autora doc.dr.sc. Lejle Ibrahimagić-Šeper sa saradnicima pod naslovom "Historijski presjek medicine i sestrinstva".
f) autora doc.dr.sc. Lejle Ibrahimagić-Šeper sa saradnicima pod naslovom "Promocija zdravlja i prevencija bolesti". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
9. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Pedagoškom fakultetu, Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić prof.dr.sc. Dušan Vukojević
10. Interna evaluacija stanja na Univerzitetu u Zenici.-(materijal dostavljen) Izvjestilac: mr.sc. Ibrahim Plančić,QA Menadžer UNZE
11. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>
1. sjednica Senata održana 09.01.2008. godine
DNEVNI RED:
1. Usvajanje zapisnika sa 09/07. sjednice Senata Univerziteta.
2. Donošenje prijedloga Odluke o kandidatima za članove Upravnog odbora Univerziteta u Zenici iz reda nastavnika Univerziteta.
3. DONOŠENJE ODLUKE O IZBORU:
Pedagoški fakultet:
a) dr.sc. Mirjane Mađarević u zvanje docenta za predmete "Teorija tjelesnog i zdravstvenog odgoja" i "Metodika nastave tjelesnog i zdravstvenog odgoja I i II". Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
b) dr.sc. Nadire Aljović u zvanje docenta za predmet "Engleski jezik". Izvjestilac: prof.dr.sc. Lada Šestić
c) dr.sc. Aleksandra Karača u zvanje docenta za predmete "Proceduralno programiranje" i "Objektno orijentisano programiranje". Izvjestilac: prof.dr.sc. Kemal Subašić
d) mr.sc. Vahdete Ćatić u zvanje višeg asistenta za predmet "Metodika nastave prirode i društva". Izvjestilac: prof.dr.sc. Ibrahim Osmić
e) mr.sc. Mihada Cikotića u zvanje višeg asistenta za predmet "Priroda". Izvjestilac: doc.dr.sc. Šefket Goletić
f) Pašić Mirzane, prof.knjiž., Mujkić Naide, prof.bos.jez.i knjiž., i Ramić Ibnela, prof.knjiž. u zvanje asistenta za predmet "Književnost". Izvjestilac: prof.dr.sc. Zilhad Ključanin
g) Zlatana Velagića, prof.engl.jez.i knjiž., Adnana Bujaka, prof.engl.jez.i knjiž. i Mirze Krehića, prof.engl.jez.i knjiž. u zvanje asistenta za predmet "Engleska/američka književnost". Izvjestilac: prof.dr.sc. Lada Šestić
h) Amne Brdarević-Čeljo, prof.engl.jez.i knjiž., Nebojše Vasića, prof.engl.jez.i knjiž., Vlidane Dubravac, prof.engl.jez.i knjiž. i Mirne Jasavić, prof.engl.jez.i knjiž., u zvanje asistenta za predmet "Engleski jezik". Izvjestilac: prof.dr.sc. Lada Šestić
i) Mirsada Subašića, prof.mat. i infor. u zvanje asistenta za predmet: "Informacione tehnologije". Izvjestilac: doc.dr.sc. Senad Balić
j) Safeta Penjića, prof.mat. i inf. u zvanje asistenta za predmet "Matematička analiza". Izvjestilac: prof.dr.sc. Kemal Subašić
k) Meco Zinaide,dipl.prof. u zvanje asistenta za predmet "BHS jezik" Izvjestilac: doc.dr.sc. Hazema Ništović
Pravni fakultet:
l) dr.sc. Džemala Subašića u zvanje docenta za predmet "Radno pravo"(materijal dostavljen u materijalu za predhodnu sjednicu). Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
m) dr.sc. Faruka Sinanovića u zvanje docenta za predmet "Socijalno pravo". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
Mašinski fakultet:
n) Ernada Bešlagića,dipl.inž. u zvanje asistenta za naučnu oblast "Konstruiranje, CAD i CAE tehnologije" Izvjestilac: doc.dr.sc. Senad Balić
4. DOKTORATI NAUKA:
Fakultet za metalurgiju i materijale:
a) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Asima Gradinčića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Izdržljivost bentonitnog kalupa primjenom modela aktivnog eksperimenta i simulacija stanja prije livenja sivog liva" i davanja saglasnosti na imenovanje mentora i komentora. Izvjestilac: doc.dr.sc. Ana Beroš
b) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Adnana Mujkanovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Definisanje uslova sinteze amorfnog SiO2, punila za gumu, precipitacijom iz rastvora Na-metasilikata". Izvjestilac: prof.dr.sc. Fuad Begovac
c) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Raze Sunulahpašić i podobnosti doktorske disertacije pod radnim naslovom "Optimizacija mehaničkih i strukturnih osobina superlegure nimonic 80A namijenjene za rad na povišenim temperaturama u autoinudstriji". Izvjestilac: prof.dr.sc. Fuad Begovac
Pravni fakultet:
d) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Almina Dautbegovića pod naslovom "Dokazivanje, metodi i sredstva čijom primjenom se u krivičnom postupku krše ljudska prava i slobode garantovana Ustavom Bosne i Hercegovine". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
e) Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Omera Hamzića i podobnosti teme doktorske disertacije pod naslovom "Pravno-politički i društveno-ekonomski položaj Gračaničkog sreza u okviru Tuzlanske oblasti i Vrbanske banovine u periodu od 1918. do 1941. godine". Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
Ekonomski fakultet:
f) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Mehmeda Ganića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Značaj i primjena mikroprodencione regulative u ocjeni stabilnosti bankarskog sektora u BiH". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
g) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Almira Alihodžića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Analiza investiranja u vrijednosne papire i kreiranje optimalnog portfolia". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
h) Donošenje Odluke o izmjeni dva člana Komisije za ocjenu uslova kandidata mr.sc. Safeta Agovića i podobnosti teme doktorske disertacije pod radnim naslovom "Direktne i indirektne mjereEvropske unije i njihov uticaj na otpočinjanje pregovora o stabilizaciji i pridruživanju Bosne i Hercegovine". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
Pedagoški fakultet:
i) Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za ocjenu i odbranu doktorske disertacije kandidata mr.sc. Tarika Obralića pod naslovom "Idealni tipovi u menadžmentu obrazovanja" (obrazovanom menadžmentu). Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
5. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti Pravila Islamskog pedagoškog fakulteta. Izvjestilac: doc.dr.sc. Zuhdija Adilović
6. Donošenje Odluke o usvajanju Izvještaja Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome dodiplomskog studija kandidatkinje Amele Ćurković. Izvjestilac: prof.dr.sc. Refik Ćatić
7. Donošenje Odluke o imenovanju Komisije za nostrifikaciju inostrane diplome kandidata Enisa Omerovića. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
8. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika na Pedagoškom fakultetu, Fakultetu za metalurgiju i materijale i Mašinskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: dekani fakulteta
9. Donošenje Odluke o usvajanju korekcija ECTS bodova na dodiplomskom studiju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
10. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o pokretanju novog PDS-a na Ekonomskom fakultetu i nastavni plan i program za dva nova usmjerenja. Izvjestilac: prof.dr.sc. Darko Petković
11. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za upis studenata na postdiplomski magistarski studij na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
12. Donošenje Odluke o raspisivanju Konkursa za upis studenata na postdiplomski magistarski studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: prof.dr.sc. Salih Jalimam
13. Donošenje Odluke o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Ekonomskog instituta te mogući pravci budućeg razvoja. Izvjestilac: doc.dr.sc. Rifet Đogić
14. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na izdavanje univerzitetskih udžebnika/knjiga:
a) autora prof.dr.sc. Mirsade Oruč, prof.dr.sc. Fuada Begovca, prof.dr.sc. Ivana Viteza i mr.sc. Raze Sunulahpašić za univerzitetsko izdanje monografije pod naslovom "Čelik i čelični liv-podjela i označavanje",
b) autora predavača specijaliste Tomke Subašić za univerzitetsko izdanje zbirke zadataka pod nslovom "Računarsko programiranje u Fortran-u 77",
c) autora doc.dr.sc. Mevlide Operta za univerzitetski udžebnik pod naslovom "Mineralogija". Izvjestilac: prof.dr.sc. Dževad Zečić
15. Donošenje Odluke o usvajanju Etičkog kodeksa studenata Univerziteta u Zenici. Izvjestilac: Seid Muslić, student
16. Tekuća pitanja.

Na sjednici su donesene sljedeće ODLUKE I ZAKLJUČCI >>

   početna stranica
webmaster