Logo UNZE
 INFORMACIJSKI PAKET
 o uslovima studiranja na Univerzitetu u Zenici usklađen sa elementima Bolonjskog procesa i sistema studijskih bodova-ECTS
Divider
 Uvod |  O Univerzitetu |  O programima studija |  Opšte informacije za studente |  Bolonja i ECTS |  Nastavni planovi |  Impressum |  Sponzori
Divider
Bosanski Bosanski English English
  Osnovni podaci o Univerzitetu u Zenici
Uvod

O Univerzitetu
- Naziv, adresa i lokacija
- Menadžment Univerziteta
- Ostali podaci o Univerzitetu
- Akademski kalendar
- Pregled kontakt adresa i studijskih odsjeka na fakultetima
- Procedure prijavljivanja i upisa
- Najvažniji elementi iz univerzitetske regulative (Statut-Pravila UNZE)
- ECTS koordinator Univerziteta

O programima studija

Opšte informacije za studente

Bolonja i ECTS

Nastavni planovi

Impressum

Sponzori
Naziv, adresa i lokacija

JU UNIVERZITET U ZENICI UNIVERSITAS STUDIORUM ZENICAENSIS

Ul. Fakultetska 3
72000 Zenica
Bosna i Hercegovina

Tel. + 387 32 444 430 / + 387 32 444 420
Fax. + 387 32 444 431

Web adresa: www.unze.ba

Tip: Javna ustanova

Broj studenata (podatak od 31. 12. 2012.): 6.001 (4.929 prvi ciklus + 996 drugi ciklus + 76 doktorskih kandidata)

Broj nastavnog osoblja: 414 (127 stalno zaposlenih osoba na fakultetima + 93 dvojno zaposlenih na ZF-u + 194 gosta)
Broj stalno zaposlenog osoblja: 356

Ukupna površina objekata: 39.200 m²
Oficijelna e-mail adresa:  rektorat@unze.ba

Oficijelni znak:LOKACIJA KAMPUSA U GRADU ZENICI:
(ulice Fakultetska, Travnička i Zacarina)

Parametri lokacije grada Zenice
- Udaljenosti:
70 km Sarajevo (južno)
320 km Beograd (sjeveroistočno)
340 km Zagreb (sjeverozapadno)
298 km Novi Sad (sjeveroistočno)
227 km Split (jugozapadno)
200 km Mostar (južno)                                                                                                                                                                     

panorama
Pogledajte vecu mapu panorama