Logo UNZE
 INFORMACIJSKI PAKET
 o uslovima studiranja na Univerzitetu u Zenici usklađen sa elementima Bolonjskog procesa i sistema studijskih bodova-ECTS
Divider
 Uvod |  O Univerzitetu |  O programima studija |  Opšte informacije za studente |  Bolonja i ECTS |  Nastavni planovi |  Impressum |  Sponzori
Divider
Bosanski Bosanski English English
  O programima studija
Uvod

O Univerzitetu

O programima studija
- Nazivi dodijeljenih zvanja
- Zahtjevi za pristup studiju
- Obrazovni i profesionalni ciljevi
- Pristup daljem studiranju
- Struktura studija sa ECTS bodovima
- Ispiti i način ocjenjivanja
- Diplomski ispit
- ECTS koordinatori Fakulteta - departmana

Opšte informacije za studente

Bolonja i ECTS

Nastavni planovi

Impressum

Sponzori
Nazivi dodijeljenih zvanja

Fakultet za metalurgiju i materijale
Dodiplomski studij
Naziv odsjeka – smjera Izlazno zvanje
Odsjek za metalurgiju: smjer: Crna metalurgija Diplomirani inženjer crne metalurgije
Odsjek za metalurgiju: smjer: Obojena metalurgija Diplomirani inženjer obojene metalurgije
Odsjek za metalurgiju: smjer: Ljevarstvo Diplomirani inženjer ljevarstva
Odsjek za metalne materijale Diplomirani inženjer metalnih materijala
Odsjek za  nemetalne materijale Diplomirani inženjer nemetalnih materijala
Odsjek za hemijsko inženjerstvo Diplomirani inženjer hemije
Postdiplomski studij : Magistar tehničkih nauka (za naznakom usmjerenja)

Mašinski Fakultet

Dodiplomski studij
 Naziv odsjeka – smjera Izlazno zvanje
Odsjek za inženjerski dizajn proizvoda Diplomirani mašinski inženjer (za dizajn proizvoda)
Odsjek za menadžment proizvodnim tehnologijama Diplomirani mašinski inženjer (za menadzment proizvodnim tehnologijama)
Odsjek za inženjersku ekologiju Diplomirani mašinski inženjer (za ekoloske tehnologije)
Odsjek za održavanje –smjer: Održavanje u rudarstvu Diplomirani masinski inženjer (za odrzavanje u rudarstvu)
Odsjek za održavanje –smjer: Održavanje u metalurgiji Diplomirani masinski inženjer (za odrzavanje u metalurgiji)
Odsjek za održavanje –smjer: Održavanje u energetici Diplomirani masinski inženjer (za odrzavanje u energetici)
Odsjek za održavanje –smjer: Održavanje motorih vozila i građevinskih mašina Diplomirani masinski inženjer (za odrzavanje  motornih vozila i građevinskih mašina)
Strukovni studij : Opšte mašinstvo diplomirani strukovni Inženjer mašinstva
Postdiplomski studij: Magistar tehničkih nauka (za naznakom usmjerenja-Upravljanje kvalitetom, Održavanje, Proizvodne tehnologije, Metrologija, Konstrukcije, Dizajn i dr.)

Pedagoški Fakultet

Dodiplomski studij
 Naziv odsjeka – smjera Izlazno zvanje
Odsjek za razrednu nastavu profesor razredne nastave
Odsjek za engleski jezik i književnost profesor engleskog jezika i književnosti
Odsjek za njemački jezik i književnost profesor njemačkog jezika i književnosti
Odsjek za turski jezik i književnost profesor turskog jezika i književnosti
Odsjek za matematiku i informatiku profesor matematike i informatike
Odsjek za bhs jezike profesor bhs jezika
Postdiplomski studij : Magistar pedagoških nauka (za naznakom usmjerenja)

Ekonomski Fakultet

Dodiplomski studij
 Naziv odsjeka – smjera  Izlazno zvanje
Odsjek za menadžment preduzeća Diplomirani ekonomista za menadžment preduzeća
Odsjek za računovodstveni i revizijski menadžment Diplomirani ekonomista za računovodstveni i revizijski menadžment
Postdiplomski studij : Magistar ekonomskih nauka (za naznakom usmjerenja)

Pravni Fakultet
Dodiplomski studij
 Naziv odsjeka – smjera  Izlazno zvanje
Opšte pravo Diplomirani pravnik
Postdiplomski studij : Magistar pravnih nauka (za naznakom usmjerenja)

Zdravstveni  Fakultet

Dodiplomski studij
 Naziv odsjeka – smjera  Izlazno zvanje
Smjer: internistički Diplomirana medicinska sestra (Tehničar) specijalista internističke zdravstvene njege
Smjer: hirurški Diplomirana medicinska sestra (Tehničar) specijalista hirurške zdravstvene njege
Smjer: porodična medicina Diplomirana medicinska sestra (Tehničar) specijalista porodične medicine i zdravstvene njege u zajednici
Smjer: menadžment Diplomirana medicinska sestra (Tehničar) specijalista menadžmenta zdravstvene njege

Islamska pedagoška akademija

Dodiplomski studij
 Naziv odsjeka – smjera  Izlazno zvanje
Islamska vjeronauka profesor islamske vjeronauke
Socijalna pedagogija Diplomirani socijalni pedagog

Politehnički Fakultet
Dodiplomski studij
 Naziv odsjeka – smjera Izlazno zvanje
Odsjek za građevinarstvo Diplomirani građevinski inženjer
Strukovni studij : Proizvodni biznis MSP Diplomirani strukovni Inženjer proizvodnje