Logo UNZE
 INFORMACIJSKI PAKET
 o uslovima studiranja na Univerzitetu u Zenici usklađen sa elementima Bolonjskog procesa i sistema studijskih bodova-ECTS
Divider
 Uvod |  O Univerzitetu |  O programima studija |  Opšte informacije za studente |  Bolonja i ECTS |  Nastavni planovi |  Impressum |  Sponzori
Divider
Bosanski Bosanski English English
  Pregled nastavnih planova (curricula) na Univerzitetu u Zenici sa ECTS bodovima

Uvod

O Univerzitetu

O programima studija

Opšte informacije za studente

Bolonja i ECTS

Nastavni planovi
- Fakultet za metalurgiju i materijale
- Mašinski fakultet
- Politehnicki fakultet
- Ekonomski fakultet
- Pravni fakultet
- Zdravstveni fakultet
- Filozofski fakultet
- Islamski pedagoški fakultet

Impressum

Sponzori


- Fakultet za metalurgiju i materijale

- Mašinski fakultet

- Politehnički fakultet

- Ekonomski fakultet

- Pravni fakultet

- Zdravstveni fakultet

- Filozofski fakultet

- Islamski pedagoški fakultet