Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Doktorske teze odbranjene na Univerzitetu u Zenici

Datum i mjesto odbrane:
11.11.2006, Mašinski fakultet

Kandidat:
mr. sc. Nedeljko Vukojević, dipl. inž.

Mentor:
Prof.dr. Taško Maneski

Naslov teme:
Prilog procjeni integriteta i ponašanja debelostjenih posuda velikih dimenzija pod pritiskom

Rezime
U radu su prikazani rezultati istraživanja uticaja zaostalih napona, anizotropnosti materijala kao i promjenljivog opterećenja na integritet i preostali vijek konstrukcije. U radu je izvršena detaljna dijagnostika stanja i ponašanja modela debelostijene posude pod pritiskom velikih dimenzija. Dat je i kratak osvrt na najnoviji standard koji tretira problematiku posuda pod pritiskom. U radu je predložena i metodologija za analizu stanja i ponašanja složeno opterećenih konstrukcija koja se s obzirom na kompleksnost problema može primjeniti i na druge tipove mašinskih konstrukcija. Pokazano je da se primjenom metodologije numeričkog proračuna odnosno numeričke dijagnostike čvrstoće i analize stanja može dobiti pouzdan podatak o ponašanju konstrukcije sa greškom i utvrđivanje veličine pukotine u konstrukciji koja neće ugroziti nosivost elementa strukture. Na taj način se može jedan dio eksperimentalnih ispitivanja zamijeniti numeričkim analizama uz visok nivo sigurnosti rezultata.

Ključne riječi:

posude pod pritiskom, integritet konstrukcija, dijagnostika čvrstoće, pukotine

 


   početna stranica
webmaster