Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Doktorske teze odbranjene na Univerzitetu u Zenici

Datum i mjesto odbrane:
15.02.2006, Fakultet za metalurgiju i materijale
Kandidat:
mr. sc. Jusuf Duraković, dipl. inž. met.
Mentor:
prof. dr. Asim Karić

Naslov teme:
Definisanje optimalnih tehnološko-termičkih parametara procesa proizvodnje opeka u protočnim pećima

Rezime
Potreba za izradom kvalitetnih opekarskih proizvoda i smanjenjem potrošnje energije navodi istraživače za optimizacijom potrošnje energije putem matematičkog modeliranja. Današnji nivo proizvodnje opekarskih proizvoda zahtijeva da se proizvodi dobiju kao ekološki zdravi i ugodni za gradnju objekata i isto tako da potrošnja energije bude minimalna. Ovaj rad predstavlja pionirsko djelo u oblasti istraživanja nemetala u opekarskoj industriji u BiH. U radu je tražena veza između sirovine, kvaliteta proizvoda i potrošnje energije. Kompletan istraživački rad je zamišljen da se radi sa podacima iz pogona IGM Visoko. Zbog toga su obavljena različita ispitivanja uzoraka glina sa ležišta Golo Brdo kod Viskog kako bi se dala ocjena o kvalitetu sirovine za njenu upotrebu i pronašla veza između sirovine i gotovog proizvoda. Optimizacija potrošnje energije u tunelskoj peći je izvršena putem definisanja optimalnih tehnološko-tehničkih parametara pomoću matematičkog modela. Postavljanjem matematičkog modela dobijena je matematička zakonitost za temperaturno polje u peći i temperaturno polje u proizvodu. Postavljanjem bilansne jednačine ulaza i izlaza energije za tunelsku peć omogućeno je posmatranje uticajnih parametara na potrošnju energije. Provjera matematičkog modela putem praktičnih mjerenja prostorne raspodjele temperature u peći i proizvodu je izvršena u tunelskoj peći u pogonu IGM Visoko. Rezultati modela su potvrđeni u praksi i opšta je ocjena da postoji dobra saglasnost zadatog režima zagrijavanja sa režimom koji se dobije eksperimentalnim putem. Ovo ukazuje na mogućnost praktične primjene modela u proizvodnoj praksi. Rezultati modela bi trebali biti ulazni podaci za automatsko vođenje procesa proizvodnje opekarskih proizvoda u tunelskim pećima.

Ključne riječi:
matematički model, optimizacija, energija, proizvod

Prezentacija:
download PowerPoint presentation, 13 MB >>


   početna stranica
webmaster