Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Doktorske teze odbranjene na Univerzitetu u Zenici

Datum i mjesto odbrane:
21.12.2005, Mašinski fakultet
Kandidat:
mr. sc. Ifet Šišić, dipl. inž.
Mentor:
Prof.dr. Jovan Sredojević

Naslov teme:
Prilog razvoju metodologije za ocjenu i izbor mašina za usitnjavanje nemetalnih mineralnih sirovina

Rezime
Mašine za drobljenje i mljevenje (usitnjavanje) mineralnih sirovina, drobilice i mlinovi imaju značajno mjesto u tehnologijama pripreme mineralnih sirovina i reciklaži čvrstih otpadnih materijala. Na izbor istih utiče veliki broj uticajnih faktora kao odraz vlastitih karakteristika u odnosima na karakteristike mineralnih sirovina, usitnjenih proizvoda i tehnoloških uslova izvođenja procesa prerade. Prerađivači nemetalnih mineralnih sirovina u BiH-a i šire, suočeni su sa mnogim proizvodnim problemima i dilemama od kojih su glavni: obezbijeđenje kvaliteta usitnjenih proizvoda (građevinske frakcije i mješavine), ostvarenje kontinuiteta odvijanja procesa prerade, povećani troškovi rada i održavanja, donošenje odgovarajuće odluke o nabavci ili zamjeni mašine itd.
Uzimajući u obzir date probleme i namjere prerađivača ili investitora za ulaganjima u projekte izgradnje novih pogona prerade ili uvođenju novih tehnoloških rješenja u postojećim proizvodnim objektima, ukazuje se realna potreba za iznalaženjem nove metodološke analize ocjene i izbora mašina za usitnjavanje, kao glavne opreme u pogonima PMS-a. Ponuda na tržištu svijeta, drobilica i mlinova od strane poznatih svjetskih proizvođača ove opreme i nosioca tehnologije, odlikuje se ponudom različitih vrsta, tipova i modela, od konvencionalnih do inoviranih konstrukcija, za usitnjavanje svih vrsta sirovina i materijala.
Ugrađene tehničko-tehnološke, konstruktivne i energetske materijalne sposobnosti (performanse) daju mogućnost "slobodne" ocjene radnih sposobnosti i procesne pozicije. Ipak, metodološkim istraživanjima obuhvaćen je obavezni probni rad (test) za novu mašinu ili kroz simulaciju eksploatacionih realnih uslova po kojima se vrši kontrola (potvrda) izbora, uključujući i periodnost praćenja rada mašine tokom eksploatacionog života.
Postojeći ili planirani procesni zahtjevi prerade mineralnih sirovina, konstrukciono-tehnološko-energetske karakteristike drobilica i mlinova, karakteristike mineralnih sirovina uz ograničenja i uslove izvođenja, usložnjavaju predmetna istraživanja. Ipak, ova spoznaja dala je smjer i osnove istraživanja nove ili inovirane, modifikovane ili unaprijeđene metodologije ocjene i izbora, što je rezultiralo postavljanju adekvatnog modela istraživanja sa utvrđivanjem funkcija kriterijuma.

Ključne riječi:
mineralni materijali, metodologija, izbor, ocjenjivanje

 


   početna stranica
webmaster