Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Vodič za brucoše 2012

Vodič za brucoše

Da li znate?

Ekonomski fakultet
Fakultet za metalurgiju i materijale
Mašinski fakultet
Filozofski fakultet
Pravni fakultet
Zdravstveni fakultet
Politehnički fakultet
Islamski pedagoški fakultet

Studentski centar
Unija studenata

Bolonjski proces - šta je to?
Šta je ECTS?
Dodatak diplomi

Menadžment Univerziteta
Šta kažu naši nekadašnji studenti
Lokacija Univerziteta
Zenica - univerzitetski grad
Uslovi prijema
Konkurs za upis 2012/2013

Uslovi prijema
U Vodiču za brucoše nisu date upisne kvote koje odrenuje resorno ministarstvo i koje do trenutka štampanja Vodiča još nisu bile utvrđene. Podatke o kvotama dobit ćete u konkursu za upis studenata u prvu godinu studija. Savjetujemo vam da redovno pratite web stranicu Univerziteta ili da telefonski kontaktirate studentske službe fakulteta radi dobijanja dodatnih informacija.
Uslovi upisa bit će precizirani u konkursu, a dosadašnja praksa kaže da gotovo svi fakulteti imaju različite uslove prijemnih ispita uz prethodno rangiranje vašeg srednjoškolskog uspjeha.

EKONOMSKI FAKULTET
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema slijedećim kriterijima:
1) Opšti kriterij - postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
2) Pojedinačni kriterij - postignuti uspjeh iz predmeta: BHS jezik i matematika;
3) Prijemni ispit.

FAKULTET ZA METALURGIJU I MATERIJALE
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema slijedećim kriterijima:
1) Opšti kriterij - postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
2) Pojedinačni kriterij - postignuti uspjeh iz predmeta: matematika, fizika i hemija;
3) Prijemnog ispita nema.

MAŠINSKI FAKULTET
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema slijedećim kriterijima:
1) Opšti kriterij - postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
2) Pojedinačni kriterij - postignuti uspjeh iz predmeta BHS jezik, matematika i fizika;
3) Prijemni ispit.

FILOZOFSKI FAKULTET
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema slijedećim kriterijima:
1) Opšti kriterij - postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
2) Pojedinačni kriterij - postignuti uspjeh iz dva predmeta u dva razreda srednje škole, koji su od značaja za odgovarajući studij (na svim odsjecima);
3) Prijemni ispit na svim odsjecima.

PRAVNI FAKULTET
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema slijedećim kriterijima:
1) Opšti kriterij - postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
2) Pojedinačni kriterij - postignuti uspjeh iz predmeta BHS jezik i Historija.
3) Prijemnog ispita nema.

ZDRAVSTVENI FAKULTET
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema slijedećim kriterijima:
1) Opšti kriterij - postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
2) Pojedinačni kriterij - postignuti uspjeh iz predmeta: Fizika, biologija i hemija.
3) Prijemni ispit.

POLITEHNIČKI FAKULTET
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema slijedećim kriterijima:
1) Opšti kriterij - postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
2) Pojedinačni kriterij - postignuti uspjeh iz predmeta matematika i fizika;
3) Prijemni ispit.

ISLAMSKI PEDAGOŠKI FAKULTET
Rangiranje kandidata vrši se na osnovu ukupnog broja bodova ostvarenih prema slijedećim kriterijima:
1) Opšti kriterij - postignuti uspjeh u srednjem obrazovanju;
2) Pojedinačni kriterij - postignuti uspjeh iz predmeta, koji su od značaja za odgovarajući studij (na svim odsjecima);
3) Prijemni ispit na svim odsjecima.

POSEBNI KRITERIJI KOJI VRIJEDE ZA SVE FAKULTETE:
Posebni kriterij odnosi se na priznanja za uspjeh i takmičenja u toku školovanja i:
- rezultata ostvarenih na takmičenjima iz predmeta relevantnih za određeni studij,
- posebnog priznanja "Učenik generacije".

Navedeni podaci su preliminarni uslovi upisa. Tačno definisanje svih uslova za upis obavljaju naučno-nastavna vijeća svakog fakulteta i oni su uključeni u konkurs za upis studenata na I (prvu) godinu studija Univerziteta u Zenici, odnosno fakulteta članica. Stoga su moguće odrenene izmjene u smislu postojanja ili nepostojanja kvalifikacionog/prijemnog ispita, pomenutih u ovom Vodiču. Za sve potrebne informacije možete se obratiti studentskim službama svakog fakulteta ili ćete informacije pronaći na web stranici Univerziteta u Zenici www.unze.ba


<< Zenica - univerzitetski grad

 


   početna stranica
webmaster