Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Vodič za brucoše 2012

Vodič za brucoše

Da li znate?

Ekonomski fakultet
Fakultet za metalurgiju i materijale
Mašinski fakultet
Filozofski fakultet
Pravni fakultet
Zdravstveni fakultet
Politehnički fakultet
Islamski pedagoški fakultet

Studentski centar
Unija studenata

Bolonjski proces - šta je to?
Šta je ECTS?
Dodatak diplomi

Menadžment Univerziteta
Šta kažu naši nekadašnji studenti
Lokacija Univerziteta
Zenica - univerzitetski grad
Uslovi prijema
Konkurs za upis 2012/2013

Menadžment Univerziteta u Zenici
Rektor:
Dževad Zečić

Prof.Dr Dževad ZEČIĆ, diplomirani matematičar

Tel. + 387 32 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail:dzevad.zecic@unze.ba , dzevad.zecic@ef.unze.ba

Matičnost: Katedra za Matematilu i Informatiku
CV:BHS verzija | Engleska verzija
Referenc Lista


Prorektor za nastavu i studentska pitanja:
Safet Brdarević

Prof.Dr Safet BRDAREVIĆ, diplomirani inženjer mašinstva

Tel. + 387 32 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail: sbrdarevic@mf.unze.ba, safet.brdarevic@unze.ba

Matičnost: Katedra za industrijsko inženjerstvo i CIM tehnologije
CV:BHS verzija
Referenc Lista


Prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta:
Darko Petković

V.prof.Dr Darko PETKOVIĆ, diplomirani inženjer mašinstva

Tel. + 387 32 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail: rektorat@unze.ba, darko.petkovic@unze.ba

Matičnost: Katedra za održavanje
CV:BHS verzija | Engleska verzija
Referenc Lista


Prorektor za finansije i razvoj Univerziteta:
mirsadaoruc8

Prof.dr Mirsada ORUČ, diplomirani inženjer metalurgije

Tel. + 387 32 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail: miz@miz.ba

Matičnost: Katedra za metalne materijale
CV:BHS verzija
Referenc Lista


Prorektor za naučno-istraživački rad:
Refik Ćatić

Prof.dr Refik ĆATIĆ, profesor pedagogije i psihologije

Tel. + 387 32 444 420, 444 430
Fax. + 387 32 444 431
e-mail: refik.catic@pf.unze.ba

Matičnost: Katedra za pedagoške discipline
CV: BHS verzija | Engleska verzija
Referenc Lista


Generalni sekretar:
Mediha Arnaut

Mediha ARNAUT, diplomirani pravnik

Tel. + 387 32 444 420 (lokal 122)
Fax. + 387 32 449 425
e-mail: mediha.arnaut@unze.ba, rektorat@unze.ba<< Dodatak diplomi

Šta kažu naši nekadašnji studenti >>


   početna stranica
webmaster