Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Vodič za brucoše 2012

Vodič za brucoše

Da li znate?

Ekonomski fakultet
Fakultet za metalurgiju i materijale
Mašinski fakultet
Filozofski fakultet
Pravni fakultet
Zdravstveni fakultet
Politehnički fakultet
Islamski pedagoški fakultet

Studentski centar
Unija studenata

Bolonjski proces - šta je to?
Šta je ECTS?
Dodatak diplomi

Menadžment Univerziteta
Šta kažu naši nekadašnji studenti
Lokacija Univerziteta
Zenica - univerzitetski grad
Uslovi prijema
Konkurs za upis 2012/2013

Dodatak diplomi - Diploma Supplement

Dodatak diplomi (eng. Diploma Supplement) je dokument koji se prilaže uz diplomu ili uz neki drugi dokument o završenom odrenenom stepenu studija. On pruža detaljan uvid u nivo, prirodu i sadržaj studija, kao i u sistem i pravila studiranja na odrenenoj visokoškolskoj ustanovi. Ovaj dokument sačinjava nacionalna visokoobrazovna ustanova koja izdaje i diplomu, a u skladu s opštim modelom ovog dokumenta koji je usvojen na evropskom nivou. Izgled ovog dokumenta 2005. godine usvojio je i Senat Univerziteta u Zenici, a nakon usvajanja opšteg modela dodatka diplomi za BiH koju je donijelo Vijeće ministara BiH. U osnovi dodatak diplomi sadrži:

  • INFORMACIJE KOJE IDENTIFIKUJU IMAOCA KVALIFIKACIJE
  • INFORMACIJE KOJE IDENTIFIKUJU KVALIFIKACIJU
  • INFORMACIJE O NIVOU KVALIFIKACIJE
  • INFORMACIJE O SADRŽAJU I POSTIGNUTIM REZULTATIMA
  • INFORMACIJE O FUNKCIJI KVALIFIKACIJE
  • DODATNE INFORMACIJE
  • OVJERAVANJE DODATKA DIPLOMI
  • INFORMACIJE O NACIONALNOM SISTEMU VISOKOG OBRAZOVANJA

  

Dodatak diplomi obavezno bi trebao da bude štampan dvojezično, odnosno na bosanskom/hrvatskom/srpskom i engleskom jeziku, te nikako kao dokument ne može da zamijeni diplomu.


<< ECTS

Menadžment Univerziteta >>


   početna stranica
webmaster