Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Vodič za brucoše 2012

Vodič za brucoše

Da li znate?

Ekonomski fakultet
Fakultet za metalurgiju i materijale
Mašinski fakultet
Filozofski fakultet
Pravni fakultet
Zdravstveni fakultet
Politehnički fakultet
Islamski pedagoški fakultet

Studentski centar
Unija studenata

Bolonjski proces - šta je to?
Šta je ECTS?
Dodatak diplomi

Menadžment Univerziteta
Šta kažu naši nekadašnji studenti
Lokacija Univerziteta
Zenica - univerzitetski grad
Uslovi prijema
Konkurs za upis 2012/2013

Unija studenata Univerziteta u Zenici

Adresa: Fakultetska broj 3
Telefon: 032 444 420
Fax.: 032 444 431
E-mail: studenti@unze.ba
www.su.unze.ba

Najvažniju ulogu na svakom, pa tako i na Univerzitetu u Zenici, imaju studenti koji su organizirani kroz Uniju studenata koja se brine o svim bitnim studentskim pitanjima, kao što su ispitni rokovi, studentski standard, krediti, stipendije, međunarodne studentske asocijacije, razmjene studenata, ekskurzije, organizacija kulturnih i sportskih događaja... Unija studenata Univerziteta u Zenici djeluje organizovano putem svojih predstavnika u Senatu Univerziteta, u odgovarajućim tijelima fakulteta, kao i samostalno, a sve s ciljem poboljšanja nastavno-naučnog procesa, životnog standarda i informisanja studenata, organiziranja kulturnog i sportskog života. Drugim riječima, unija svoje aktivnosti nije fokusirala samo na učešću u radu univerzitetskih i fakultetskih tijela, nego afirmirajući svojevrsni aktivizam, radi na podizanju građanske svijesti i podupire različite projekte važne za lokalnu zajednicu.
Inače, putem Unije studenti mogu regulisati izdavanja ISIC i SMART iskaznica. ISIC (International Student Identity Card) je jedini međunarodno priznati dokaz studentskog statusa u preko stotinu zemalja svijeta, koji omogućuje kupovinu povoljnijih avionskih karata, specijalne popuste u autobusnom i željezničkom prometu, jeftiniji smještaj u hotelima, povoljniju kupovinu u trgovinama itd. Također, postoji i ITIC (International Teacher Card) za profesore i asistente koja nudi slične povlastice kao i ISIC. Obje kartice mogu se nabaviti preko Unije studenata, a više informacija o svemu možete pronaći na www.isac.org. SMART iskaznica je kartica kojom studenti dokazuju status studenta Univerziteta unutar BIH, a samim tim ostvaruju i gore navedene popuste. I ove kartice mogu se nabaviti putem Unije studenata.


Detaljnije informacije o Uniji studenata Univerziteta u Zenici možete pronaći na www.su.unze.ba ili kontaktirati ih na e-mail studenti@unze.ba ili ih posjetiti u njihovom uredu u Rektoratu Univerziteta (tel. 032 444 420).

<< Studentski centar

Bolonjski proces >>


   početna stranica
webmaster