Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Vodič za brucoše 2012

Vodič za brucoše

Da li znate?

Ekonomski fakultet
Fakultet za metalurgiju i materijale
Mašinski fakultet
Filozofski fakultet
Pravni fakultet
Zdravstveni fakultet
Politehnički fakultet
Islamski pedagoški fakultet

Studentski centar
Unija studenata

Bolonjski proces - šta je to?
Šta je ECTS?
Dodatak diplomi

Menadžment Univerziteta
Šta kažu naši nekadašnji studenti
Lokacija Univerziteta
Zenica - univerzitetski grad
Uslovi prijema
Konkurs za upis 2012/2013

Islamski pedagoški fakultet

Juraja Neidharta broj 15
Tel. 032 402 919
Fax. 032 402 785
Studentska služba:
032 402 919
e-mail: info@ipf.unze.ba
Prodekan za nastavu:
032 402 919
www.ipf.unze.ba

Studijski koncept:

3+2+3 i 4+1+3 godine

Naziv odsjeka - smjera Izlazno zvanje
Odsjek za islamsku vjeronauku
(KONCEPT 3+2+3 GODINE)
profesor islamske vjeronauke
eng. Bachelor of Islamic Education
Odsjek za predškolski odgoj i obrazovanje
(KONCEPT 3+2+3 GODINE)
PROFESOR PREDŠKOLSKOG ODGOJA i OBRAZOVANJA
eng. Bachelor of Pre-school Education
Odsjek za socijalnu pedagogiju
(KONCEPT 4+1+3 GODINE)
Diplomirani socijalni pedagog
eng. Bachelor of Science in Social Pedagogy
Magistarski studij magistar religijske edukacije, magistar socijalne pedagogije
Doktorski studij doktor društvenih nauka (s naznakom naučno-stručne oblasti)
Islamsku pedagošku akademiju u Zenici osnovao je u augustu 1993. godine Sabor Islamske zajednice Bosne i Hercegovine, čime je Islamska zajednica dobila novu vrstu obrazovne institucije koja se svojom temeljnom odgojno-obrazovnom svrhom i vjersko- filozofskim nagnućem, u znatnoj mjeri, nadovezuje na tradiciju Daru-l-muallimina.
Pridružena je članica Univerziteta u Zenici od 2004. godine. Nastavni planovi i programi usklađeni s ECTS-om. Ovo je jedna od prvih institucija u akademskom prostoru BiH koja je svoj dvogodišnji studij transformisala na koncept 3+2+3. Od 2005. godine Akademija je prerasla u Islamski pedagoški fakultet.

Napomena: Na Islamskom pedagoškom fakultetu u I i II ciklusu studija - dodiplomski i magistarski studij - možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač, redovan samofinansirajući i vanredan student.
 
<< Politehnički fakultet

 

Studentski centar>>


   početna stranica
webmaster