Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Vodič za brucoše 2012

Vodič za brucoše

Da li znate?

Ekonomski fakultet
Fakultet za metalurgiju i materijale
Mašinski fakultet
Filozofski fakultet
Pravni fakultet
Zdravstveni fakultet
Politehnički fakultet
Islamski pedagoški fakultet

Studentski centar
Unija studenata

Bolonjski proces - šta je to?
Šta je ECTS?
Dodatak diplomi

Menadžment Univerziteta
Šta kažu naši nekadašnji studenti
Lokacija Univerziteta
Zenica - univerzitetski grad
Uslovi prijema
Konkurs za upis 2012/2013

Politehnički fakultet
Politehnički fakultet Fakultetska 1
72 000 Zenica, BiH
Tel:  +387 (0)32 449 145
Fax: + 387 (0)32 246 612

Kontakt osoba:
doc.dr. Sabahudin Jašarević
e-mail: sjasarevic@mf.unze.ba
www.ptf.unze.ba

Studijski koncept:
4+1+3 i 3+2+3 godine
Naziv odsjeka - smjera Izlazno zvanje
Odsjek: Građevinarstvo DIPLOMIRANI INŽENJER GRAĐEVINARSTVA
eng. Bachelor of Science in Civil Engineering
Odsjek: Proizvodni biznis
Smjer: Tehnologije u metalopreradi
Smjer: Tehnologije u  drvopreradi
Smjer: Industrijski dizajn proizvoda od metala
Smjer: Industrijski dizajn  proizvoda od drveta
Diplomirani proizvodni inženjer* (sa naznakom odsjeka i smjera)
eng. Bachelor in Production Engineering
*Tačan naziv izlaznog zvanja bit će utvrđen Pravilnikom o korištenju akademskih titula, te sticanju naučnih i stručnih zvanja na VŠU u BiH, koji je  u proceduri usvajanja  od strane nadležnih državnih institucija
Vlada Zeničko-dobojskog kantona 22. juna 2010. godine donijela je Zaključak o usvajanju Elaborata o društveno-ekonomskoj opravdanosti osnivanja Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici, kao i Rješenje o imenovanju Komisije matičara za osnivanje Politehničkog fakulteta.
Skupština Zeničko-dobojskog kantona dana 27.07.2011. godine donijela Odluku o organizovanju Politehničkog fakulteta Univerziteta u Zenici.
 

<< Zdravstveni fakultet

Islamski pedagoški fakultet >>


   početna stranica
webmaster