Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Vodič za brucoše 2012

Vodič za brucoše

Da li znate?

Ekonomski fakultet
Fakultet za metalurgiju i materijale
Mašinski fakultet
Filozofski fakultet
Pravni fakultet
Zdravstveni fakultet
Politehnički fakultet
Islamski pedagoški fakultet

Studentski centar
Unija studenata

Bolonjski proces - šta je to?
Šta je ECTS?
Dodatak diplomi

Menadžment Univerziteta
Šta kažu naši nekadašnji studenti
Lokacija Univerziteta
Zenica - univerzitetski grad
Uslovi prijema
Konkurs za upis 2012/2013

Zdravstveni fakultet
Crkvice 45
72 000 Zenica, BiH
Tel: ++387 (0)32 444 780
Dekanat: ++387 (0)32 444 781
Fax: ++387 (0)32 444 781
Studentska služba: 032 444 780 lokal 24
www.zf.unze.ba

Studijski koncept: 

3+2+3 godine
Naziv odsjeka - smjera Izlazno zvanje
Opšti smjer zdravstvene njege Diplomirana medicinska sestra/Tehničar*
eng. Bachelor of Nursing
 *Tačan naziv izlaznog zvanja bit će utvrđen Pravilnikom o korištenju akademskih titula, te sticanju naučnih i stručnih zvanja na VŠU u BiH donesenim od strane nadležnih državnih institucija
Magistarski studij magistar zdravstvene njege i menadžmenta
Doktorski studij doktor zdravstvenih nauka
Nastavni plan i program je dopunjen, revidiran i usaglašen s odredbama Bolonjske deklaracije, te omogućuje primjerenu edukaciju i kvalificiranje za profesionalnu djelatnost zdravstvene struke. Prvi ciklus studija ima za cilj da kod studenata razvije vještine i znanja kroz nastavu, odnosno da studente osposobi da nastave obrazovanje kroz drugi ciklus master studija gdje će produbiti znanje i bazirati se i na naučno obrazovanje. Teorijski i praktični dio nastavnog procesa realizuje se u prostorima Kantonalne bolnice Zenica.

Napomena: Na Zdravstvenom fakultetu u I i II ciklusu studija - dodiplomski i magistarski studij - možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač, redovan samofinansirajući i vanredan student.
 

<< Pravni fakultet

Politehnički fakultet >>


   početna stranica
webmaster