Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Vodič za brucoše 2012

Vodič za brucoše

Da li znate?

Ekonomski fakultet
Fakultet za metalurgiju i materijale
Mašinski fakultet
Filozofski fakultet
Pravni fakultet
Zdravstveni fakultet
Politehnički fakultet
Islamski pedagoški fakultet

Studentski centar
Unija studenata

Bolonjski proces - šta je to?
Šta je ECTS?
Dodatak diplomi

Menadžment Univerziteta
Šta kažu naši nekadašnji studenti
Lokacija Univerziteta
Zenica - univerzitetski grad
Uslovi prijema
Konkurs za upis 2012/2013

Mašinski fakultet
Fakultetska 1
72 000 Zenica, BiH
Tel:  +387 (0)32 449 120
Dekanat: +387 (0)32 449130
Fax: + 387 (0)32 246 612
e-mail: mf@mf.unze.ba 
Studentska služba:
tel.032 449 144
www.mf.unze.ba

Studijski koncept:
4+1+3 i 3+2+3 godine
Naziv odsjeka - smjera Izlazno zvanje
(KONCEPT 4+1+3)
Odsjek: Inženjerski dizajn proizvoda Diplomirani inženjer mašinstva (sa naznakom odsjeka)
eng. Bachelor of Science in Mechanical Engineering
Odsjek: Menadžment proizvodnim tehnologijama Diplomirani inženjer mašinstva (sa naznakom odsjeka)
eng. Bachelor of Science in Mechanical Engineering
Odsjek: Inženjerska ekologija Diplomirani inženjer mašinstva (sa naznakom odsjeka)
eng. Bachelor of Science in Mechanical Engineering
Odsjek: Održavanje Diplomirani inženjer mašinstva (sa naznakom odsjeka)
eng. Bachelor of Science in Mechanical Engineering
(KONCEPT 3+2+3)
Odsjek: Opšte mašinstvo Diplomirani strukovni inženjer mašinstva*
eng. Bachelor in Mechanical Engineering
*Tačan naziv izlaznog zvanja bit će utvrđen Pravilnikom o korištenju akademskih titula, te sticanju naučnih i stručnih zvanja na VŠU u BiH, koji je  u proceduri usvajanja  od strane nadležnih državnih institucija
Magistarski studij magistar mašinstva (odsjek Inženjerski dizajn proizvoda), magistar mašinstva (odsjek Menadžment proizvodnim tehnologijama), magistar mašinstva (odsjek Inženjerska ekologija), magistar mašinstva (odsjek Održavanje).
Doktorski studij doktor tehničkih nauka (naučno-stručna oblast: mašinstvo)
Nastavni planovi i programi usklaneni su s ECTS-om, s mogućnošću vertikalne i horizontalne prohodnosti. Fakultet baštini više od 30 godina tradicije u obrazovanju mašinskih inženjera različitih profila. Fakultet ostvaruje široku saradnju s partnerima u inostranstvu. Raspolaže kapacitetima za pružanje znanja za dvadeset i prvi vijek.

Napomena: Na Mašinskom fakultetu u I i II ciklusu studija - dodiplomski i magistarski studij - možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač i redovan samofinansirajući student.
 
<< Fakultet za metalurgiju i materijale

 

Filozofski fakultet >>


   početna stranica
webmaster