Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Vodič za brucoše 2012

Vodič za brucoše

Da li znate?

Ekonomski fakultet
Fakultet za metalurgiju i materijale
Mašinski fakultet
Filozofski fakultet
Pravni fakultet
Zdravstveni fakultet
Politehnički fakultet
Islamski pedagoški fakultet

Studentski centar
Unija studenata

Bolonjski proces - šta je to?
Šta je ECTS?
Dodatak diplomi

Menadžment Univerziteta
Šta kažu naši nekadašnji studenti
Lokacija Univerziteta
Zenica - univerzitetski grad
Uslovi prijema
Konkurs za upis 2012/2013

Ekonomski fakultet
Travnička cesta  1 
72 000 Zenica, BiH
Tel: ++387 (0)32 444 700

Dekanat: +387 (0)32 444 700
Fax: +387 (0)32 444 701
e-mail: ef@unze.ba
Studentska služba: 032 200 870
www.ef.unze.ba 

Studijski koncept: 
4+1+3 godine


                                                                                                    
Naziv odsjeka - smjera Izlazno zvanje
Odsjek za menadžment preduzeća Diplomirani ekonomista (s naznakom odsjeka)
eng. Bachelor of Science in Economics
Odsjek za računovodstveni i revizijski menadžment Diplomirani ekonomista (s naznakom odsjeka)
eng. Bachelor of Science in Economics
Magistarski studij magistar ekonomije (s naznakom smjera)
Doktorski studij doktor društvenih nauka (naučno-stručna oblast: ekonomija)
Nastavni planovi i programi usklađeni su s ECTS-om s mogućnošću vertikalne i horizontalne prohodnosti. Široke mogućnosti daljeg školovanja na postdiplomskom studiju i budućeg zaposlenja. Brojni međunarodni kontakti s univerzitetima u EU, kao i brojni partneri za razmjene studenata. Mogućnosti praktičnog rada u MSP regiona, te velikim poslovnim i privrednim sistemima, osiguravajućim društvima, hotelima, revizorskim kućama i dr. Uz inovirane nastavne planove i programe prilika je da studirate ekonomiju na fakultetu koji neće zanemariti kvalitet nastave svjesno ga podrenujući manjem broju upisanih kandidata. To vam omogućuje mnogo kvalitetniju komunikaciju s profesorima i asistentima, te mogućnost da i izvan nastavnog procesa učestvujete u istraživačkom radu, a posebno racionalnije korištenje IT tehnologija. Uz Business-Start up Centar, Centar za inovativnost i preduzetništvo, te niz preduzetničkih inicijativa (poslovne zone, klasteri, tehnološki park i dr.) put do radnog mjesta je brži i kraći.

Napomena: Na Ekonomskom fakultetu u I i II ciklusu studija - dodiplomski i magistarski studij - možete studirati kao redovan student kojeg finansira Osnivač, redovan samofinansirajući i vanredan student.
 

<< Opšti podaci

Fakultet za metalurgiju i materijale >>


   početna stranica
webmaster