Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Vodič za brucoše 2012

Vodič za brucoše

Da li znate?

Ekonomski fakultet
Fakultet za metalurgiju i materijale
Mašinski fakultet
Filozofski fakultet
Pravni fakultet
Zdravstveni fakultet
Politehnički fakultet
Islamski pedagoški fakultet

Studentski centar
Unija studenata

Bolonjski proces - šta je to?
Šta je ECTS?
Dodatak diplomi

Menadžment Univerziteta
Šta kažu naši nekadašnji studenti
Lokacija Univerziteta
Zenica - univerzitetski grad
Uslovi prijema
Konkurs za upis 2012/2013

Da li znate?
  • Iako je nedavno obilježio deset godina postojanja, Univerzitet u Zenici u stvari baštini tradiciju visokog obrazovanja dugu pola stoljeća - prva visokoškolska ustanova u Zenici osnovana je još daleke 1959. godine
  • Na Univerzitetu u Zenici trenutno studira preko šest hiljada studenata, a na realizaciji nastavnog procesa angažirano je gotovo 400 osoba
  • Da li znate da je Univerzitet u Zenici jedan od rijetkih bosanskohercegovačkih univerziteta koji je integrisan, odnosno koji je izvršio institucionalnu transformaciju u skladu s Bolonjskom reformom visokog obrazovanja!
  • Bolonjski koncept obrazovanja na Univerzitetu u Zenici omogućava Vam školovanje u sistemu 3+2+3 godine ili 4+1+3 godine. To je zato što ne želimo da sutra s ''trogodišnjom'' diplomom eventualno ne budete ''prepoznati'' i ''tržišno prihvaćeni''
  • Da li znate da Univerzitet u Zenici ima izuzetno povoljan brojčani odnos broja nastavnika u odnosu na broj studenata, kao i ukupan broj računara 'po glavi studenta'
  • Univerzitet u Zenici odnedavno posjeduje novu opremu za nastavni i naučnoistraživački rad, nabavljenu u Austriji, vrijednu deset miliona KM
  • Univerzitet u Zenici uspješno je okončao dvije eksterne evaluacije i to od strane Nacionalne agencije za visoko obrazovanje Slovenije i Evropske asocijacije univerziteta iz Brisela, što je jedinstven slučaj u našoj zemlji
  • Univerzitet u Zenici ima jako razvijenu saradnju s menunarodnim partnerima, ozvaničenu brojnim bilateralnim ugovorima, što vas može dovesti do mogućnosti da dio školovanja obavite kod nekog od naših partnera u Španiji, Italiji, Turskoj, Njemačkoj...

<< Vodič za brucoše

Ekonomski fakultet >>


   početna stranica
webmaster