Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Aktuelnosti
23.03.2015. Tempus project EQOPP: Završna konferencija i sastanak konzorcija  


U Sarajevu je 19.03.2015.godine, u okviru EQOPP Tempus projekta, održana  Završna konferencija na kojoj su predstavljeni rezultati projektnih aktivnosti koje su se implementirale u periodu od 2011. do 2015.godine na svim javnim univerzitetima u Bosni i Hercegovini. Kao jedan od ključnih rezultata projekta jesu uspostavljeni i asistivnom tehnologijom opremljeni Uredi za podršku studentima sa posebnim potrebama. Značajan dio Konferencije bio je posvećen primjerima dobre prakse, u okviru koje su sa svih univerziteta, studenti-korisnici usluga, kao i studenti-volonteri-tutori podijelili svoje iskustvo, posebno naglašavajući važnost postojanja institucionalne jedinice unutar univerziteta koja je posvećena podršci studiranju osobama sa posebnim potrebama. U okviru panel diskusije izložile su se sve prepreke i izazovi održanja i daljnjeg funkcioniranja Ureda, kao i drugih pravnih, institucionalnih, arhitektonskih, organizacijskih promjena na kojima se treba raditi. Sa Univerziteta u Zenici na Konferenciji su učestvovali prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta, prof.dr. Malik Čabaravdić, prof.dr. Edina Vejo, voditeljica stručnih aktivnosti projekta, mr.sc. Azemina Durmić, Koordinatorica Ureda, mr.sc. Mirza Oruč, ECTS Koordinator, studentica Ekonomskog fakulteta, Emina Brka, korisnica usluga Ureda, te studenti-volonteri-tutori, Anida Dudić i Azmir Omerović. Drugi dan, 20.03.2015. održan je sastanak Konzorcija partnera projekta, na kojem su predstavljeni rezultati EU evaluacije projektnih aktivnosti, finansijski izvještaj i rezultati trogodišnjih projektnih aktivnosti.18.12.2014. Stipendije za Online program MBA za osobe sa invaliditetom  


Cotrugli Business School vodeća je poslovna škola u Jugoistočnoj Evropi i jedina poslovna škola u Hrvatskoj s međunarodno akreditiranim MBA programima dodjeljuje 50 punih stipendija u vrijednosti od 10.000 eura po stipendiji za program Online MBA namijenjen osobama s invaliditetom na području cijele regije (Hrvatske, Slovenije, BiH, Crne Gore, Srbije, Makedonije, Bugarske i Rumunije).

MBA programi su vodeći svjetski standard poslovne edukacije. Cilj projekta je edukovati osobe s invaliditetom Online MBA programom i time povećati njihovu konkurentnost na međunarodnom tržištu rada, te im, u saradnji s poslodavcima, omogućiti kvalitetno zaposlenje.

Na Online MBA stipendiju mogu se prijaviti sve motivisane osobe s invaliditetom s višom ili visokom stručnom spremom i izvrsnim znanjem engleskog jezika.
Svi zainteresovani mogu se javiti i zatražiti prijavu za stipendiju na e-mail: petra.jug@cotrugi.eu nakon čega slijedi online test i Skype intervju.

Rok za prijavu je 20. decembar 2014.

28.12.2014. TEMPUS PROJECT EQOPP: Monitoring posjeta EU partnera  

U sklopu Tempus projekta „Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju" (EQUAL OPPORTUNITIES FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN HIGHER EDUCATION: 516939-TEMPUS-1-2011-1-BATEMPUS-SMHE), 28.11.2014. godine održana je Monitoring posjeta EU partnera Uredu za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Zenici.
Članovi monitoring tima bili su predstavnici sa Univerziteta ekonomije i biznisa iz Beča, Austrija, gospodin Herbert Loicht (Vienna University of Economics and Business) kao i predstavnici  sa Univerziteta Alicante, Španija gospođica Madeleine Herrero (University of Alicante).
Ova posjeta imala je za cilj procjenu i evaluaciju dosadašnjih aktivnosti u sklopu projekta, kao i kvalitetu  rada Ureda shodno definiranim obavezama Akcijskog plana i projektnih aktivnosti. Predstavnici sa Univerziteta u Zenici, prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta i voditelj projektnih aktivnosti, prof.dr. Darko Petković, voditeljica  stručnih aktivnosti projekta, prof.dr. Edina Vejo i koordinatorica Ureda za podršku, mr.sc. Azemina Durmić predstavili su dosadašnje projektne aktivnosti, poziciju Ureda na Univerzitetu, kao i oblike i način osiguranja podrške registriranim studentima u Uredu. Sastanku su prisustvovali i koordinatorica projektnih aktivnosti, akademkinja prof.dr. Adila Pašalić-Kreso, prof. Amra Muslić Halilović, koordinatorica  Ureda za međuuniverzitetsku i međunarodnu saradnju Univerziteta u Zenici, kao i korisnica servisa Ureda, Emina Brka, studentica Ekonomskog fakulteta, te volonterka Ureda, Anida Dudić, studentica Odsjeka za socijalnu pedagogiju.

02.07.2014. TEMPUS PROJECT EQOPP: Sastanak konzorcija i studijska posjeta KAHO Sint Lieven  

Od 24. do 26. 06. 2014.godine održan je  sastanak konzorcija  i studijska posjeta Gentu (Belgija) na KAHO Sint Lieven univerzitetskom koledžu u okviru TEMPUS projekta „Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju" (EQUAL OPPORTUNITIES FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN HIGHER EDUCATION) 516939-TEMPUS-1-2011-1-BATEMPUS-SMHE).
Na sastanku su učestvovale prof.dr. Edina Vejo kao član projektnog tima Univerziteta u Zenici i Koordinatorica Ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama, mr.sc. Azemina Durmić, koja je predstavila rad i dosadašnje aktivnosti u sklopu projekta. Na sastanku je dogovoreno produženje projekta i definirani su  naredni koraci i aktivnosti na unapređenju rada Ureda, između ostalih trening koordinatora Ureda svih javnih  univerziteta od strane EU eksperata kao i trening znakovnog jezika od strane bh. eksperata. Učesnici su također imali priliku da se upoznaju sa koracima i stupnjevima podrške studentima sa posebnim potrebama na KAHO Sint Lieven.

09.06.2014. Info dan i svečano otvorenje ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama  

U srijedu, 04.06.2014. u Sali Fakulteta za metalurgiju i metale svečano je otvoren Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Zenici koji je rezultat međunarodnog Tempus projekta „Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama“- EQOPP.
Uz otvorenje, održan je i Info dan Ureda koji je  imao za cilj upoznati nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta u Zenici sa mogućnostima i oblicima pružanja podrške studentima sa posebnim potrebama. Ured  nastoji da osigura studentima sa posebnim potrebama jednak pristup svim univerzitetskim programima i aktivnostima i time omogući puni razvoj i afirmaciju njihovih potencijala.
U pozdravnom dijelu prisutnima su se obratili rektor Univerziteta, prof.dr. Dževad Zečić, ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta zeničko-dobojskog kantona,  gosp. Mirko Trifunović i prorektor za međunarodnu saradnju i osiguranje kvaliteta, prof.dr. Darko Petković.
Akademkinja, prof.dr. Adila Pašalić-Kreso, voditeljica projekta istakla je nancionalni značaj projekta, dok je prof.dr. Edina Vejo istakla važnost projekta za Univerzitet u Zenici. Realizirane  i buduće aktivnosti projekta predstavio je Haris Muhić,  direktor Svjetskog univerzitetskog servisa, dok je osnovne informacije o oblicima podrške dostupne u Uredu predstavila mr.sc. Azemina Durmić, koordinatorica Ureda. U glavnom dijelu Info dana studenti sa posebnim potrebama su iznijeli svoje životne priče, izazove i poteškoće studiranja, kao i vrlo jake  i pozitivne poruke.
Također, prisutni su imali priliku pogledati video materijal sa ciljem osvještavanja pozicije studenata sa posebnim potrebama u ispitnoj situaciji nedovoljno senzibilnog profesora. U video materijalu su glumili volonteri Ureda, dipl.soc.pedagog Sandro Trifković i učenica Srednje medicinske škole Belma Jaganjac, dok je prilagodbu za osobe sa poteškoćama sluha i postavljanje titla  uredio dipl.ing elektrotehnike Adnan Jusufović.

Doc.dr. Alma Dizdarević  govorila je o Nacionalnim smjernicama u osiguranju jednakih mogućnosti u visokom obrazovanju, dok je o oblicima podrške studentima sa posebnim potrebama govorila, mr.sc. Elma Begagić. Demonstraciju i predstavljanje mogućnosti i korištenje asistivne tehnologije predstavio je Faruk Bavčić, web dizajner SUS-a.
03.06.2014. Poziv na svečano otvorenje Uredu za podršku studentima sa posebnim potrebama na Univerzitetu u Zenici  

Izuzetna nam je čast pozvati Vas na svečano otvorenje UREDA ZA STUDENTE SA POSEBNIM POTREBAMA NA UNIVERZITETU U ZENICI te Info dan  koji će se održati u srijedu, 04. juna 2014., u 10 satiu Svečanoj sali Fakulteta za metalurgiju i metale (Travnička cesta 1)
Poštovani/a,
Organizator Informativnog dana je Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama Univerziteta u Zenici (UNZE) koji je rezultat Tempus projekta – 516939-TEMPUS-1-2011-1-BATEMPUS-SMHE  „Equal opporunities for students with special needs in higher education“ (EQOPP).
Partneri u ovom projektu su svi javni univerziteti u Bosni i Hercegovini: Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Tuzli, Univerzitet u Banja Luci, Univerzitet 'Džemal Bijedić' Mostar, Univerzitet u Bihaću, Univerzitet Istočno Sarajevo, Sveučilište u Mostaru i Univerzitet u Zenici kao i EU partneri i to: WU Vienna University of Economics and Business (Austrija), Katholieke Hogeschool Sint-Lieven (Belgija) i University of Alicante (Španija).
Tokom Info dana ukratko će biti predstavljeni ciljevi projekta pod nazivom Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama, uloga i značaj Ureda, kompetencije za rad sa studentima sa posebnim potrebama, identifikacija i registracija studenata sa posebnim potrebama, predstavljanje asistivnih tehnologija u funkciji unapređenja nastavnog procesa, kreiranje poticajnog psihosocijalnog konteksta za rad i učenje, itd.
Info dan je prilika za susret svih relevantnih zainteresovanih strana sa bh. područja  koji zajedničkim radom i zalaganjem mogu unijeti promjene u bolje i uspješnije studiranje studenata sa posebnim potrebama.
Dobro nam došli!

Za više informacija obratite se na mail: uredzapodrsku.unze@gmail.com

 

 
14.03.2014. Ekipa Studenstkog urbanaog magazina u posjeti Uredu za podršku studentima sa posebnim potrebama.  

QAEkipa Studenstkog urbanaog magazina u posjeti Uredu za podršku studentima sa posebnim potrebama. Koordinatorica Ureda i volonteri Ureda predstavili su Ured i oblike podrške koje Ured nudi, promovirajući socijalni model govora o osobama sa posebnim potrebama. Članak koji je napisala Amela Talić dostupan je na: http://www.sigma.ba/studenti/i-ja-studiram-aoni- mi-mogu-pomoci-foto/

 
07.03.2014. U Uredu za podršku studentima sa posebnim potrebama održan sastanak  
QA

U Uredu za podršku studentima sa posebnim potrebama, održan je sastanak sa predstavnicima Unije studenata Univerziteta u Zenici, sa ciljem promocije Ureda i uvida u područje rada i oblike podrške.

 
20.11.2013. TEMPUS PROJECT EQOPP: Treći sastanak konzorcija  
Od 20.11. do 23. 11. 2013 održan je treći sastanak konzorcija u Beču na Univerzitetu za ekonomiju i biznis u okviru TEMPUS projekta "Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju" (EQUAL OPPORTUNITIES FOR STUDENTS WITH SPECIAL NEEDS IN HIGHER EDUCATION) 516939-TEMPUS-1-2011-1-BATEMPUS-SMHE). Glavni cilj projekta koji se realizuje od 2011. godine je podrška bh.univerzitetima u poboljšanju kvalitete i modernizaciji visokog obrazovanja kroz kreiranje insitutucionalnih kapaciteta i razvoj politike i prakse koje će omogućiti da svi studenti mogu studirati na bh.univerzitetima gdje je jedan od konačnih ciljeva formiranje i rad Kancelarije za podršku studentima sa posebnim potrebama, koja bi djelovala pri svakom od univerziteta. Na sastanku su učestvovale prof.dr. Edina Vejo kao član projektnog tima Univerziteta u Zenici i Koordinatorica Ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama, asist. Azemina Durmić, koja je predstavila rad i dosadašnje aktivnosti u sklopu projekta. Na sastanku su dogovoreni naredni koraci i definirane aktivnosti na unapređenju rada Ureda.  
31.1.2013 TEMPUS PROJECT EQOPP: Trening za akademsko i neakademsko osoblje za rad sa studentima sa posebnim potrebama  

QAUniverzitet u Sarajevu 31. oktobra i 1. novembra 2013. godine je organizirao trening za akademsko i neakademsko osoblje za rad sa studentima sa teškoćama u razvoju u okviru TEMPUS projekta "Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju" (Equal opportunities for students with special needs in higher education- EQOPP). Cilj treninga bio je da se nastavno i nenastavno osoblje Univerziteta upozna sa oblicima pružanja podrške studentima sa teškoćama u razvoju. Tokom treninga su predstavljeni ciljevi projekta i informacije o do sada ostvarenim, kao i o planiranim aktivnostima u smjeru jačanja ljudskih, tehničkih, te institucionalnih kapaciteta za realizaciju ovih ciljeva. Na treningu su razmatrane teme: kompetencije za rad sa studentima sa teškoćama u razvoju, kreiranje poticajnog psihosocijalnog konteksta za rad, identifikacija i registracija studenata sa teškoćama, te asistivne tehnologije u funkciji unapređenja nastavnog procesa itd. Aktivnim učešćem u panel diskusiji pod naslovom Razumne prilagodbe učestvovala je asistentica sa Univerziteta u Zenici, Azemina Durmić, koordinatorica Ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama.

 
09.10.2012 TEMPUS PROJECT EQOPP: Conference on the research findings, Sarajevo  
QA

U sklopu TEMPUS projekta EQOPP "Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju" (516939-TEMPUS-1-2011-1-BA-TEMPUS-SMHES), u periodu 09.-10.07.2012. godine u Sarajevu, održana je konferencija o rezultatima istraživanja trenutne politike i stanja osoba sa posebnim potrebama na svim javnim univerzitetima u BiH. Na konferenciji su predstavljeni i rezultati istraživanja koji se odnose na identifikaciju i broj studenata sa određenim poteškoćama na svim univerzitetima. Na konferenciji sa Univerziteta u Zenici učestvovali su Azemina Durmić, koordinator projekta i Ibrahim Plančić, QA menadžer Univerziteta. Koordinator projekta Azemina Durmić predstavila je rezultate istraživanja trenutne legislative i stanja osoba sa posebnim potrebama na području Zeničko-dobojskog kantona, a koji su obuhvatili ispitivanje nadležnih u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, kao i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i na samom Univerzitetu u Zenici. Predstavljeni su i rezultati provednog anketiranja studenata sa svih fakulteta Univerziteta u Zenici, a koji je imao za cilj identifikaciju studenata sa posebnim potrebama. Rezultati istraživanja (N = 284) su pokazali da na Univerzitetu u Zenici postoje studenti sa određenim poteškoćama (kao npr. Motorički poremećaji - 3, Poteškoće verbalne i pisane ekspresije - 5, Iskustvo traume i nasilja - 11, Receptivne poteškoće - 3, Poremećaji u ponašanju - 5, Hronične bolesti - 7 itd.). Sljedeća faza u okviru projekta je uspostava Support Office na svim Univerzitetima, koji bi trebali da se etabliraju do oktobra 2012. godine. Glavni zadatak Ureda za podršku će biti osiguranje jednakog pristupa svim univerzitetskim programima i aktivnostima studentima sa posebnim potrebama. Ured za podršku će osigurati studentima mogućnost da ispune svoj puni potencijal tako što će: koordinirati aktivnosti akademskih prilagodbi i servise podrške, promovirati samostalnost i samozastupanje, osiguravati informacije i upućivanje na odgovarajuće resurse.

 
25.05.2013. TEMPUS PROJECT EQOPP: Trening koordinatora Ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama  
QA

U sklopu TEMPUS projekta EQOPP "Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju" (516939-TEMPUS-1-2011-1-BA-TEMPUS-SMHES), u periodu 26.05. - 01.06.2013. godine u Tuzli na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu, održan je trening za koordinatore Ureda za podršku studentima sa posebnim potrebama sa svih javnih univerziteta u Bosni i Hercegovini. Pored uvida u sva područja, osobenosti teškoća koje studenti mogu imati tokom studiranja kao i načina pomoći istim, koordinatori su upoznati i sa načinom rada asistivne tehnologije koja je u svim Uredima dostupna i koja se može shodno proceduri koristiti. Na treningu se razgovaralo o budućim koracima i aktivnostima, pa je tako između ostalog predviđeno pisanje trogodišnjeg plana rada svakog Ureda. Na treningu sa Univerziteta u Zenici aktivno je učestvovala asistentica Durmić Azemina, koja je predstavila dosadašnji rad tima u sklopu projekta.

 
'09.07.2012 TEMPUS PROJECT EQOPP: Conference on the research findings, 09.-10.07.2012.
Sarajevo
 

U sklopu TEMPUS projekta EQOPP "Jednake mogućnosti za studente sa posebnim potrebama u visokom obrazovanju" (516939-TEMPUS-1-2011-1-BA-TEMPUS-SMHES), u periodu 09.-10.07.2012. godine u Sarajevu, održana je konferencija o rezultatima istraživanja trenutne politike i stanja osoba sa posebnim potrebama na svim javnim univerzitetima u BiH. Na konferenciji su predstavljeni i rezultati istraživanja koji se odnose na identifikaciju i broj studenata sa određenim poteškoćama na svim univerzitetima. Na konferenciji sa Univerziteta u Zenici učestvovali su Azemina Durmić, koordinator projekta i Ibrahim Plančić, QA menadžer Univerziteta. Koordinator projekta Azemina Durmić predstavila je rezultate istraživanja trenutne legislative i stanja osoba sa posebnim potrebama na području Zeničko-dobojskog kantona, a koji su obuhvatili ispitivanje nadležnih u Ministarstvu za rad, socijalnu politiku i izbjeglice, kao i Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i na samom Univerzitetu u Zenici. Predstavljeni su i rezultati provednog anketiranja studenata sa svih fakulteta Univerziteta u Zenici, a koji je imao za cilj identifikaciju studenata sa posebnim potrebama. Rezultati istraživanja (N = 284) su pokazali da na Univerzitetu u Zenici postoje studenti sa određenim poteškoćama (kao npr. Motorički poremećaji - 3, Poteškoće verbalne i pisane ekspresije - 5, Iskustvo traume i nasilja - 11, Receptivne poteškoće - 3, Poremećaji u ponašanju - 5, Hronične bolesti - 7 itd.). Sljedeća faza u okviru projekta je uspostava Support Office na svim Univerzitetima, koji bi trebali da se etabliraju do oktobra 2012. godine. Glavni zadatak Ureda za podršku će biti osiguranje jednakog pristupa svim univerzitetskim programima i aktivnostima studentima sa posebnim potrebama.

 

   početna stranica
webmaster