Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Postdiplomski studij

Senat Univerziteta u Zenici je na 8. sjednici održanoj 01.12.2005. godine donio odluku o organizovanju interdisciplinarnog postdiplomskog magistarskog studija za sticanje naučnog stepena magistra nauka iz oblasti "Savremene tendencije istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima" .
Zadatak ovog studija je osposobljavanje kadrova za samostalan naučnoistraživački rad i primjenu naučnih spoznaja i metoda naučnog rada, koji u svom profesionalnom opredjeljenju imaju težište na društvenim i humanističkim znanostima.

Lista primljenih kandidata >> (NOVO!!!)

Nastava u I (prvom) semestru postdiplomskog studija započet će 15.03.2006.godine.
Zainteresirani kandidati za upis na Univerzitet interdisciplinarnog postdiplomskog magistarskog studija" Savremene tendencije istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima", mogu predati dokumentaciju za upis ukoliko ispunjavaju sve uslove predviđene raspisanim konkursom za upis kandidata u akademsku 2005/2006 godinu.

OBAVIJEST (NOVO!!!)
Obavještavaju se primljeni kandidati da će upis na postdiplomski magistarski studij početi od 02.03.2006.godine i trajat će do 15.03.2006.godine.
Upis će se vršiti u Rektoratu Univerziteta u Zenici ulica Fakultetska broj 3, u vremenu od 13,00 do 15,00 sati.
Za upis kandidati su obavezni priložiti:
  1. indeks
  2. upisni materijal
  3. dvije fotografije (iste) veličine 4x6
  4. uvjerenje o državljanstvu
  5. rodni list
  6. izjava o snošenju troškova studija
  7. prva rata uplate troškova školarine
Kandidati će indeks i upisni materijal nabavljati u Rektoratu Univerziteta u Zenici.
Za sve bliže informacije kandidati se mogu obratiti putem telefona broj 032/444-420 lokal 119 Čeliković Indira.

Konkurs za upis >>

Nastavni plan i spisak literature za pojedine predmete >>

Pravilnik o postdiplomskom studiju >>

Nosioci Kolegija na interdisciplinarnom
Postdiplomskom studiju iz oblasti
"Savremene tendencije istraživanja u društvenim i humanističkim znanostima"
Naziv predmeta Nosilac predmeta
Filozofija znanosti Prof.dr.sc. Željko Škuljević
Povijest znanstvene misli Doc.dr.sc. Salih Jalimam
Istraživačke metode i tehnike Prof.dr.sc. Sabahudin Ekinović
Prof.dr.sc. Dževad Zečić
Prof.dr.sc. Enes Kujundžić
Aplikativna komponenta znanstvenog istraživanja Prof.dr.sc. Dževad Termiz
Prof.dr.sc. Izet Rađo
Upravljanje i komunikacijske vještine Prof.dr.sc. Besim Spahić
Prof.dr.sc. Mirha Šehović
Doc.dr.sc. Damir Kukić
Modeli podučavanja Prof.dr.sc. Refik Ćatić
Prof.dr.sc. Ibrahim Osmić
Inovacije i upravljanje promjenama Prof.dr.sc. Mujo Slatina
Prof.dr.sc. H.Muminović
Teorija društvenog razvoja Prof.dr.sc.em.Esad Ćimić
Prof.dr.sc. Nikola Skledar
Paradigme novog doba Prof.dr.sc. Miodrag Živanović
Prof.dr.sc. Karel Turza
Poliaspektnost znanstvenog istraživanja Prof.dr.sc. A. Halmi
Prof.dr.sc. Nenad Suzić

Izborna grupa predmeta:
Naziv predmeta Nosilac predmeta
Odnosi s javnošću Prof.dr.sc. Besim Spahić
Pluralističko društvo i odgovornost Doc.dr.sc. Fauk Kozić
Kultura i religije Prof.dr.sc. Nikola Skledar
Globalizacija i tranzicija Prof.dr.sc. Miodrag Živanović

 


   početna stranica
webmaster