Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Indeksirani časopisi
Ured Univerzitetske biblioteke je na osnovu zaključka Senata (broj 01-108-017-0584/07-20) od 20. juna 2007. godine Senatu Univerziteta dostavio spisak indeksiranih časopisa u BiH, Hrvatskoj i Srbiji. S obzirom da ne postoje zvanični pokazatelji o broju indeksiranih časopisa u pomenutim zemljama do traženih podataka došlo se preko različitih elektronskih izvora i bibliotečkih baza podataka, te tekstova objavljenih u stručnim bibliotekarskim časopisima. Stoga ove podatke treba smatrati neslužbenim jer se može opravdano pretpostaviti da je broj indeksiranih časopisa u Hrvatskoj i Srbiji vjerojatno veći od navedenog.
Kada je u pitanju Bosna i Hercegovina broj indeksiranih časopisa u relevantnim bazama podataka vrlo je zanemarljiv. Uzrok tome najprije treba tražiti u činjenici da sve relevantne bibliografske baze podataka zahtjevaju tzv. pravovremenost izlaženja (odnosno da časopis mora redovno izlaziti u frekvenciji koja je u njemu naznačena) što je za većinu naših izdavača, u uvjetima besparice, bar za sada, teško ostvariti.

Download: UPUTA o osnovnim izdavačkim standardima i indeksiranju serijskih publikacija u relevantnim bibliografskim bazama podataka (pdf, 169 kB)

SPISAK INDEKSIRANIH ČASOPISA U BIH [1]
Naziv časopisa Izdavač Relevantna bibliografska baza podataka u kojoj je časopis indeksiran
Medicinski arhiv Društvo ljekara BiH MEDLINE
Bosnian Journal of Basic Medical Sciences Udruženje bazičnih medicinskih  znanosti Federacije BiH MEDLINE
Veterinaria Veterinarski fakultet Sarajevo CAB International
Pismo Bosanko filološko društvo MLA International Bibliography
Medicinski glasnik Ljekarska komora Zeničko-dobojskog kantona [2] Scopus

SPISAK INDEKSIRANIH ČASOPISA U HRVATSKOJ [3]
Naziv časopisa Relevantna bibliografska baza podataka u kojoj je indeksiran časopis
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly Current Contents
Collegium Antropologicum Current Contents
Croatian Medical Journal Current Contents
Croatica Chemica Acta Current Contents
Društvena istraživanja Current Contents
Food Technology and Biotechnology Current Contents
International Review of the Aestetics and Sociology of Music Current Contents
Strojarstvo Current Contents
Synthesis Philosophica Current Contents
Acta pharmaceutica MEDLINE
Acta dermatovenerologica Croatica MEDLINE
Acta medica Croatica MEDLINE
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju MEDLINE
Collegium antropologicum MEDLINE
Croatian medical journal MEDLINE
Liječnički vjesnik MEDLINE
Psychiatria Danubina MEDLINE
Reumatizam MEDLINE
Biochemia Medica Scopus
Alcoholism Scopus
Arhiv za higijenu rada i toksikologiju Scopus
Brodogradnja Scopus
Croatica Chemica Acta Scopus
Farmaceutski glasnik Scopus
Kemija u industriji Scopus
Engineers Scopus
Liječnički vjesnik Scopus
Medicina Scopus
Periodicum Biologorum Scopus
Pharmaca Scopus
Acta Facultatis Medicae Fluminensis Scopus
Libri Oncologici Scopus
Socijalna psihijatrija Scopus
Građevinar Scopus
Psihoterapija Scopus
Collegium Antropologicum Scopus
Diabetologia Croatica Scopus
Medica Jadertina Scopus
Polimeri Scopus
Geofizika Scopus
Mehanizacija šumarstva Scopus
Chemical and Biochemical Engineering Quarterly Scopus
Rudarsko geološko naftni zbornik Scopus
Psychiatria Danubina Scopus
Promet - Traffic - Traffico Scopus
Neurologia Croatica Scopus
Croatian Journal of Gastroenterology and Hepatology Scopus
Acta Clinica Croatica Scopus
Acta Clinica Croatica Supplement Scopus
Croatian Medical Journal Scopus
Acta Botanica Croatica Scopus
Veterinarski arhiv Scopus
Naše more Scopus
Tekstil Scopus
Turizam Scopus
Metalurgija Scopus
Strojarstvo Scopus
Informatologija Scopus
Acta Pharmaceutica Scopus
Hrvatski meteorološki časopis Scopus
Gynaecologia et Perinatologia Scopus
Socijalna ekologija Scopus
Medicus Scopus
Acta Medica Croatica Scopus
Acta Dermatovenerologica Croatica Scopus
Društvena istraživanja Scopus
Natura Croatica Scopus
Hrvatske vode Scopus
International Journal for Engineering Modelling Scopus
Paediatria Croatica Scopus
Tehnički vjesnik Scopus
Liječnički vjesnik Supplement Scopus
Food Technology and Biotechnology Scopus
Gynaecologia et Perinatologia Supplement Scopus
Radovi Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebu Scopus
Infektološki glasnik Scopus
Hrvatska revija za rehabilitacijska istraživanja Scopus
Mathematical Inequalities and Applications Scopus
Hrvatski geografski glasnik Scopus
Ekonomska istraživanja Scopus
Pomorstvo Scopus
Transactions of Famena Scopus
Podravina Scopus
Tourism Scopus

SPISAK INDEKSIRANIH ČASOPISA U SRBIJI [4]
Naziv časopisa Relevantna bibliografska baza podataka u kojoj je indeksiran časopis
Acta Chirurgia Iugoslavica MEDLINE
Glasnik SANU. Odelenje medicinskih nauka MEDLINE
Medicinski pregled MEDLINE
Srpski arhiv za celokupno lekarstvo MEDLINE
Vojnosanitetski pregled MEDLINE
Acta Veterinaria Scopus
Archive of Oncology Scopus
Archives of Gastroenterohepatology Scopus
Children's Pulmonology Scopus
Journal of the Serbian Chemical Society Scopus
Jugoslovenska medicinska biohemija Scopus
Matematički vesnik Scopus
Tekstilna industrija Scopus
Tribologija u industriji Scopus[1] - Prema: Zdravka Karaica Bibliografske i citirane baze podataka informacioni izvori za evaluaciju naučnog istraživačkog rada, Bosniaca, god 9-10, broj 9/10 (2004-2005), Sarajevo
[2] - Podaci o indeksiranju ovog časopisa pronađeni su na http://www.ljkzedo.ba/preds_komore.htm (26.06.07)
[3] - Prema podacima Središnje medicinske knjižnice http://smk.mef.hr/zn_ind.htm (26.06.07)
[4] - Prema podacima naininfo.nbs.ac.yu/kobson/dokumenti/download/2006.10.26/rad_01.pdf (29.06.07)

   početna stranica
webmaster