Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Univerzitet u Zenici
  Eksterna evaluacija od strane Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta BiH

Prema informacijama Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta, Univerzitet u Zenici upisan je u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini.

Upis je izvršen na osnovu rješenja o akreditaciji koje je donijelo Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zeničko-dobojskog kantona, te preporuke o akreditaciji koje je izdala Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta. Prethodno, kako je to i propisano Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, Agencija je provela postupak ocjenjivanja usklađenosti rješenja o akreditaciji s minimalnim standardima iz područja visokog obrazovanja i kriterijima za akreditaciju visokoškolskih ustanova. Nakon što je Agencija utvrdila usklađenost rješenja o akreditaciji izvršen je upis u Državni registar.

Državni registar predstavlja službenu evidenciju o akreditiranim visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini čije vođenje je prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u isključivoj nadležnosti Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta.

U nastavku možete vidjeti kako je tekao postupak akreditacije:

  1. Komisija stručnjaka
  2. Izvještaj Komsije stručnjaka o eksternoj evaluaciji
  3. Preporuka o akreditaciji Univerziteta u Zenici
  4. Rješenje o upisu u Državni registar akreditiranih visokoškolskih ustanova u BiH
  5. Akcioni plan naknadnih aktivnosti za poboljsanje kvaliteta Univerziteta u Zenici
Rok važenja akreditacije Univerziteta u Zenici je 4 godine.

   početna stranica
webmaster