Fakultetska 3, 72000 Zenica, Bosna i Hercegovina    |    tel. (+387 32) 444 420, 444 421     |    fax. (+387 32) 444 431    |    E-mail: rektorat@unze.ba
Lična karta Univerziteta 
Historija Univerziteta 
Menadžment Univerziteta 
Senat 
Dokumenti Univerziteta 
Kontakti Univerziteta u Zenici 
Kako nas pronaći 
Statistički podaci 
Fakulteti 
Katedre 
Instituti 
Centri 
Centar za inovativnost i preduzetništvo 
Studentski centar 
Univerzitetska biblioteka 
Događanja na Univerzitetu 
Konkurs za upis studenata 
Projekti 
Konferencije 
Serijske publikacije Univerziteta (časpopisi i zbornici radova) 
Doktorske teze 
Međunarodna saradnja
Konkursi 
Javne nabavke 
Brucoški vodič 
Konkurs za upis studenata 
E-mail za studente 
Unija studenata 
Stipendije 
Studentski centar 
Dokumenti 
Konferencije 
Projekti 
Serijske publikacije Univerziteta (časpopisi i zbornici radova)
Doktorske teze 
Konkursi
Godišnji izvještaji
Korisni linkovi
Osnovna dokumenta (PDF 480k) 
O Bolonjskom procesu 
ECTS 
Reforma obrazovanja 
Rektorska konferencija 
Evropska univerzitetska regulativa 
Aktuelnosti 
Sistem kvaliteta na UNZE 
Jačanje sistema kvaliteta u BIH 
Asocijacije za kvalitet 
Iz Kancelarije menadžera kvaliteta 
Kancelarija za razvoj karijera i kompetencija 
Ured za podršku studentima sa posebnim potrebama 
Kontakti Univerziteta u Zenici 
Kontakti u BiH 
Korisne Web adrese 


brucoški vodič

ISSS

Univerzitetski sportski savez studenata Zenica

Tempus projekti UNZE Tempus projekti UNZE
BSO of UNZE

BSO of UNZE
Informacijski paket za studente Događanja na Univerzitetu u ZeniciMisija i vizija Univerziteta

15 godina Univerziteta u Zenici, 2000 - 2015.

Aktuelnosti:
Događanja na Univerzitetu... -novo -

Strategija razvoja Univerziteta u Zenici za period 2015-2020.godina -novo -

Akcioni plan mjera nakon akreditacije

Oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta -novo -

Konkurs - Unija studenata -novo -

Konkurs za izbor nastavnika i saradnika -novo -

Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu I (prvog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2015/2016.godini (drugi upisni rok) -novo -

Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu II (drugog) ciklusa studija na Univerzitetu u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini (Magistarski studij) -novo -

Konkurs/Natječaj za upis studenata u prvu godinu III (trećeg) ciklusa studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini (Doktorski studij) -novo -

Odluka o visini troškova školarine i drugih usluga za studente na fakultetima Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini -novo -

Konkurs za za prijem studenata državljana BiH i stranih državljana na smještaj i ishranu u Studentski centar Univerziteta u Zenici u akademskoj 2015/2016. godini -novo -

Najave odbrana doktorskih disertacija -novo -

Dokumenti iz oblasti nauke

Stipendije... -novo -


Statut, pravilnici, poslovnici i drugi dokumenti Univerziteta u Zenici

Osnove kvalifikacijskog okvira u Bosni i Hercegovini

Spisak indeksiranih časopisa u BiH, Hrvatskoj i Srbiji

Obavijest za nastavno osoblje i studente (kriteriji i indikatori za akreditaciju NPP)

Izvještaj o rezultatima ankete za ocjenu studentskog opterećenja

IN MEMORIAM...

Konferencije / Conferences:

The First Call for MNM 2016 Symposium
Zenica, April 2016.


The First Call for EMFM 2015 Conference
Final Program of EMFM 2015, 3 November 2015
Zenica, November 2015.


TMT 2015
Barcelona, July 2015.

Quality 2015
Program
Zenica, June 2015.

Ostale konferencije
u organizaciji
Univerziteta u Zenici...


PogOdak
 
unze.ba BH web
 Godišnji izvještaj 2014
 Godišnji izvještaj 2013
 Godišnji izvještaj 2012
 Godišnji izvještaj 2011
 Godišnji izvještaj 2010
 Godišnji izvještaj 2009
 Godišnji izvještaj 2008
 Godišnji izvještaj 2007
 Godišnji izvještaj 2006
 Godišnji izvještaj 2005
 Godišnji izvještaj 2004
Centar za inovativnost i preduzetništvo Univerziteta u Zenici
Enterpreneurship and Innovation Centre at the University of Zenica
NCP
Sistem državnih kontakt tačaka
za Okvirne programe EU u BiH

Stipendije...

 Fakultet za metalurgiju i materijale  | Mašinski fakultet  | Filozofski fakultet  | Ekonomski fakultet  | Pravni fakultet  | Zdravstveni fakultet  | Islamski pedagoški fakultet  | Politehnički fakultet  | Studentski centar  | Metalurški institut  

Bandwidth Monitor Bosansko narodno pozorište Zenica Ured Vijeća Evrope u BiH Academic Information Network for SE Europe Asocijacija za kvalitet u BiH search.ebscohost.com ej.iop.org www.cobiss.ba www.hea.gov.ba Live@edu CEEPUS II Registar istraživača i institucija u FBiH Katedra za automatizaciju i metrologiju 4 International Colleges & Universities Aktuelizirano: 23.11.2015
webmaster